Oldalak

2010. december 15., szerda

Sztanyiszlav versei: Acélozott forradalmunk

Acélozott forradalmunk

Ódon fák lombjainak susogása,
A hűvös mátrai szél hozza a hangot
Kormos gyárkémények hada

Vigyázzállásban őrzik a parazsat,

Melyet fog még felkapni a szellő
Vörösen izzó, tisztító láng lesz abból!
A lángból vas, a vasból acél,

Az acél mely egyszerűen nemes

És nemesen egyszerű, de mily erős!
Acélból van a lelkünk is,
Az a sokat szenvedett hajléktalan
Acél ám a szívünk, szilárd,

Legyőzhetetlen, rettenthetetlen
Vörösen izzó acél!
Emeld hát lelkednek, szívednek
Tiszta véreddel szentelt zászlaját,
Kiáltsd úgy, hogy egy világ hallja,

Proletárok, előre a szabadságért!

Sztanyiszlav versei: A mi tavaszunk

A mi tavaszunk

Lomha tél suhan el a házak között cikázva
Öregszik az utca
Kétségbeesetten számlálja az éveket
Évszakjelentés: Egerben megint itt a tavasz
De nem csak a fák virágjai mozdulnak
Nem csak a madaraktól zúg a város

Tavaszi frissességgel ébred egy új erő is
Meghökkennek az ódon falak
Ha egyszerre reng a föld

A népakarat erejétől
Munkát, kenyeret!
Boruljon most az utca virágba
A mi virágunk vörös és trikolór
Ez lesz a mi tavaszunk

Sztanyiszlav versei: A XXI. század kommunistája

A XXI. század kommunistája
Napjaink kommunistája
Plakátozik,
Szórólapozik,
Harcol az emberekért,
Harcol az emberek béreiért,
Harcol az emberek életkörülményeiért,
Harcol az emberek otthonáért,
Harcol az emberek munkahelyeiért,
Harcol az emberek hazájáért,
Próbál megélni,
S teljesíti történelmi küldetését:
Felszabadítani a világot!

Sztanyiszlav versei: A valóság, az osztályharc és az eszmei haladás

A valóság, az osztályharc és az eszmei haladás

Az van, ami van
Illúzió kell a zsírosnak
De kapjon csak tüzet helyette!
Égjen, pusztuljon!
Emésszék a lángok,
A valóságnak verejtéktől bűzlő,
Vöröses igaz lángjai!
Nem cicoma kell,
Ilyen meg olyan áruház,
Parfümös kurvák, gyorséttermek
Igazságot és kenyeret a népnek!
A munkásnak gyárat,
A parasztnak földet,
A tőkésnek kötelet a nyakába!
Csodálkoztok, hájas disznók?
Csodálkoztok, hogy kimondjuk?
Nem félünk tőletek!
Mert velünk van az igazság,
Velünk a verejték, a könny,
És miénk a becsület!
Rombolunk és építünk:
Ez a mi küldetésünk
Győzelmünk gyümölcsének,
Egy új világnak motorja lesz
A haladás mindenekelőtt!

Sztanyiszlav versei: Biztatás a művész elvtársaknak

Biztatás a művész elvtársaknak

Lépdelj világ, mert a bokád mögé lövünk
Egy-kettő, előre!
Forradalmat a művészetbe!
Nem állunk meg, tovább!
Kezünkben az ostor
Mert a csordának ostor kell
Főleg ha ily elfajult,
Szánalmas csürhét hajtunk
Vakok, bolondok
Megoldás?
Haladást a szemléletbe!
Hova lyukadna ki a világ,
Ha régi szenny, mocsok rágná
A mi ifjú agyunkat is?
Ne állj meg hát, elvtárs!
Hidd el, hogy nincs lehetetlen
S akkor az egész világ
A lábaidat csókolja majd!

2010. december 13., hétfő

Thürmer: Küldjük ki a pártot az utcára, és küzdjünk a kapitalizmus legyőzéséért

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének beszéde
(Munkáspárt 23. kongresszusa, Budapest, 2010. december 11.)
Elvtársak!
Nem szokványos kongresszusra jöttünk ma össze. Ma nem elég elpanaszolni, hogy milyen nehéz körülmények között élünk. Ma nem elég jó beszédeket mondani, aztán fellelkesülve hazamenni. Ma ez biztosan nem elég!
Ma történelmet írunk. Jót vagy rosszat, de történelmet! A magyar kommunista mozgalom jövője ma a mi kezünkben van. Ha jól döntünk, lehet esélyünk a túlélésre, a megerősödésre, sőt, nem túlzok, a győzelemre is.
Ha rosszul döntünk, jelentéktelenné válunk, eltűnünk, kihalunk, és velünk együtt hosszú időre vége a kilenc évtizedes magyar kommunista mozgalomnak is. Ez a tét, barátaim! Nem kevesebb.
A feladat nehéz, de nem lehetetlen. Fogadjuk el a kongresszus politikai felhívását! Félreértés ne essék! Ezek nem szép szavak. Ez egy új párt koncepciója. Az fogadja, aki vállalni tudja, nem csak szavakban, tettekben is!
Válasszunk egy harcolni akaró és harcolni képes Központi Bizottságot! De nem akárhogyan! Az új párt új követelményeinek, új mércéjének alapján. Dolgozzuk ki jövő szocializmusának programját, adjunk vonzó képet a jövő szocializmusáról! Koncentráljuk a párt erőit és szervezeteit a legfontosabb feladatokra! Küldjük a pártot az utcára, és küzdjünk!
A feladat, mondom, nehéz, de megoldható. Mi nem akármilyen párt vagyunk. Kommunisták vagyunk! A feladatunk is konkrét: szerveznünk kell a munkásosztály, a dolgozók harcát a kapitalizmus legyőzésére, a szocialista társadalom megteremtésére.
Ha le akarjuk győzni a tőkéseket, előbb önmagunkat kell legyőzni. A megszokást, a fegyelmezetlenséget, a rendetlenségét, az igénytelenséget, a középszerűséget kell felszámolni. Ebből rengeteg van a mi pártunkban. A hatalom évtizedei elkényelmesítették a kommunistákat, és sokan még ma is azt hiszik, hogy a 80-as években vagyunk. A fiatalokat is nekünk kell megtanítani a társadalmi munka becsületére.
A forradalmat csak fegyelmezett, képzett, tanult erő, igazi élcsapat vívhatja meg. Nem akárkikkel állunk szemben. A burzsoázia ma fegyelmezett, összehangolt, és végtelenül rafinált módon veri szét a munkásmozgalmat. Ellenük a mai hadseregünk esélytelen
Ha magunk mellé akarjuk állítani a ma és a holnap ifjúságát, az ő nyelvükön kell beszélnünk. Éppen ezért forradalomra van szükség a fejünkben, forradalomra a nyelvünkben.
Ha az ifjúságot szövetségesünknek akarjuk, rájuk kell bízni a jövőnket. Ingadozás és félelem nélkül. Őket kell a Központi Bizottságba választani, őket kell felszólalásra kérni. Védenünk, harcra nevelnünk kell őket, de mindenek előtt bíznunk kell bennük!
A feladat nehéz, de megoldható. Ma még megoldható! Ha nem cselekszünk azonnal, holnap már nem lesz mit megváltoztatni. Írjunk együtt történelmet, biztatót és lelkesítőt!
Tisztelt Kongresszus!
A munkát nekünk kell elvégezni. Elég az egymásra mutogatásból!  Ne várjunk csodákra, csak mi vagyunk. Mi vagyunk a párt. Ti, akik itt vagytok ma. Ti, akik ott vagytok minden rendezvényünkön. Ti, akik fizetésetekből, nyugdíjatokból, ösztöndíjatokból eltartjátok a pártot. Nektek, nekünk kell döntenünk.
Elég a magyarázkodásból, hogy mit miért nem tudunk megoldani. De elég a radikális szövegekből, a hűségnyilatkozatokból is! Elég a jó, de végre nem hajtott döntésekből! Cselekedni kell! Dolgozni kell!
A párt áldozatot vár tőlünk. Nem sokat, de nem is keveset. Még nem kell mártírrá válnunk. Nem vár ránk Sallai Imre és Fürst Sándor sorsa. Nem kell életünket adni a pártért, mint Zalka Máténak vagy Ságvári Endrének. De adnunk kell! Adnunk kell az időnket, a munkánkat, a pénzünket!  Többségünk a szocializmus négy évtizede alatt sokat kapott a párttól. Hivatást, munkát, egzisztenciát. Tartozunk a magyar dolgozó osztályoknak, tartozunk a pártnak. Rendezzük a tartozást!
Elvtársak!
A kommunista párt hivatása a szocialista forradalom. A forradalomra kell készülnünk, a forradalmat kell megvívnunk, a forradalom lendületével kell egy új társadalmat teremtenünk.
Igen, ne csodálkozzatok! Forradalomra kell készülnünk. A kapitalizmus válságban van. Soha nem látott erővel tőr elő a tőkés rend ragadozó természete. A kapitalizmusban az ember nem cél, hanem eszköz, a pénzszerzés, a profit eszköze. A tőkének pont az nem kell, ami emberré tette az embert, az ember értelmes munkája. A kapitalizmus nem tud mindenkinek munkát adni. Se Magyarországon, se a világban. A tőke ezért megteremti a plázák hamis világát. A hitelekkel elkábít, és rabbá tesz bennünket. A hitelkártyákkal, a mobiltelefonokkal, az Internettel jobban ellenőrzése alatt tart bennünket, mint a világ bármely eddigi titkosrendőrsége.
De a világ dolgozói kezdenek ébredezni. Venezuelában milliók születtek és haltak meg úgy, hogy nekik a nap mindig a bádogviskók felett kelt fel. Soha sem lakhattak jól, nem volt jövőjük. S, ekkor jött Chávez, és elindult a Bolivári forradalom.
A görög dolgozóktól elvették a fizetésük jelentős részét, csak azért, hogy ők fizessék meg az amerikaiak és európai barátaik költekezését. S, a forradalom lobogóját kitűzték az Akropoliszra.
A portugáloknak elegük van abból, hogy az EU a bankokat konszolidálja, de a dolgozók millióira nem jut pénz. 
A világon egyre többen mondják, hogy elég a háborúból, elég Irakból, Afganisztánból, elég a NATO-ból.
A magyar tőkésosztály retteg attól, hogy nálunk is az lesz, mint Görögországban. A miniszterelnök okos ember, ezt pontosan tudja. Ezért csinálták meg az évszázad trükkjét. Baloldali jelszavakat adtak egy jobboldali párt, a Fidesz szájába. Nem szégyellték, és nem szégyellik válogatás nélkül azt mondani, amit az emberek hallani akarnak. A számításuk egyelőre, hangsúlyozom, egyelőre, bejött.
De Orbán Viktor is tudja, hogy még nincs vége. Az összeomlás bármikor bekövetkezhet! Bármikor előállhat olyan helyzet, hogy az ország nem tudja fizetni az óriási adósságokat, a kormány pedig nem tudja fizetni a nyugdíjakat, a fizetéseket a tanároknak, sőt a rendőröknek sem.
A forradalmat nem lehet siettetni. Pedig szeretnénk, de nagyon szeretnénk! De nem lehet! A magyar dolgozóknak kell eljutniuk annak felismeréséhez, hogy így nem lehet tovább élni, sőt oda is, hogy így nem akarunk tovább élni.
Fel kell ébresztenünk a magyar dolgozókat. A magyar kapitalizmus válságban van. Ezt nem elég mondani, ezt magyaráznunk kell. A magyar dolgozók még nem értik, hogy nem azért van válság, mert loptak a szocialisták. Még nem értik, hogy a válság a kapitalizmus lényegéből jön.
Az Orbán-kormány képes lehet levinni a beteg lázát, képes lehet enyhíteni a tüneteket, de nem tudja meggyógyítani a betegséget. A kapitalizmusnak pont az a lényege, hogy a gyáron kívül mindig legyenek munkanélküliek, akikkel zsarolni lehet a dolgozókat a gyáron belül. Az Orbán-kormány nem azért nem lesz képes a programját végrehajtani, mert nem ért hozzá. Nem! Azért nem, mert a farkas természetét nem tudja átváltoztatni.
Tudatnunk kell mindenkivel, hogy semmi jót ne várjuk se az EU-tól, se a NATO-tól.  Az EU egyenlő kapitalizmus. A NATO egyenlő kapitalizmus.
Ezt nekünk kell magyarázni. A Fidesz-kormány a farkasok kormánya. Ők mindig a farkasok igazát fogják bizonygatni.
A szakszervezetek pedig sajnos egyelőre a bárányokat igyekeznek meggyőzni arról, hogy nem is olyan csúnya halál a farkas szájában végezni. A bárányokkal csak mi vagyunk.
Elvtársak!
Ez a feladat! Ehhez kell a szervezetet megteremteni, és az aktivistákat kinevelni. Így kell gondolkoznunk, és nem fordítva. Nem azt kell hajtogatni, hogy kicsik vagyunk és öregek, csak ennyire vagyunk képesek. A feladatot kell látnunk, és ahhoz kell felnőnünk. Ha képesek vagyunk rá, van értelme a létünknek. Ha nem, akkor erre a pártra a magyar dolgozónak nincs szüksége. Szomorú, de így van.
Milyen legyen az új Munkáspárt? Belülről legyen nagyon zárt, nagyon centralizált, nagyon fegyelmezett.
Kívülről legyen nyitott, nagyon nyitott. Tagjaink legyenek ott mindenütt, ahol emberek élnek. Tanuljunk meg segíteni az embereknek kis dolgaikban, és akkor majd elfogadnak bennünket nagy dolgokban is.
Új gondolatokat kell behoznunk a párt életébe. Mi a kádári szocializmusban nőttünk fel. Ezt a szocializmust védtük, ameddig lehetett. Ezt próbáljuk példaként állítani a mai nemzedékek elé. Ez ma már nem elég, sőt rossz is. A szocializmus értékeit őriznünk kell, de gondolkodásunkat szélesebbre kell nyitni.
Dózsa György képes volt felébreszteni a magyar parasztot, és, ahogy Illyés mondja, szavát „százhúszezer sátán” követte. Tűzzük zászlónkra Dózsa igazságát!
Petőfinél szebben senki sem fogalmazta meg annak a társadalomnak a lényegét, amelyet mi is akarunk.
„Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán..”
Legyen Petőfi harcostársunk nagy harcunkban! De emeljük magasra Kossuth eszméit is a független és szabad Magyarországról! A magyar tőkés soha nem fogja megvédeni a nemzeti érdekeinket az EU-val és a NATO-val szemben. A kapitalizmus megvédése az ő közös érdekük. Nekünk nincs közös érdekünk se az EU-val, se a NATO-val.
Dolgozzuk ki a párt új programját! Mondjuk meg, hogy mit lehet tenni a dolgozókért a kapitalizmusban. Mondjuk meg azt is, hogy a legmélyebb szociális reformok sem változtatják meg a tőke lényegét. A megoldás ezért a kapitalizmus leváltása. Mondjuk meg, milyennek szeretnénk látni a jövő szocializmusát.
Ha mindezt megcselekedjük, ha értelmes célokat tudunk a fiataloknak felvázolni, nem lesz gond az utánpótlással. Ahogy Radnóti mondja „.. jönnek új hadak, ha kell a semmiből”
Erőinket koncentrálni kell. Nem lehetünk ott minden településen, de jelen kell lennünk megyék életében. Nem lehetünk ott minden budapesti kerületben, de ott kell lennünk Budapesten.
Hogyan? Azzal, hogy véleményt mondunk a megye vagy Budapest életéről. Azzal, hogy terjesztjük a Szabadságot. De mindenekelőtt erőink koncentrálásával. Budapesten és a megyékben egységes irányítás kell. Minden szinten ki kell választani a tényleges aktív erőket, és hasznosításukat meg kell szervezni. A szétesett vagy széteső megyék ügyét a Központi Bizottságnak, illetve az Elnökségnek kell kézbe vennie.
A központ és helyi központok között hatékony információáramlást kell biztosítanunk. Nem kell kitalálnunk, a tőkések megtették helyettünk. Internet és Vodafon-flotta – ez legyen a két varázsszavunk!
Az új párt új emberi kapcsolatokat is jelent. A pártnak egységesnek kell lennie, félre kell tenni a személyeskedést, az egymás háta mögötti elégedetlenkedést. Túl kevesen vagyunk ehhez, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Nyílt, őszinte viselkedésre és munkára van szükség. A pártérdek legyen az első. Lehet, hogy néha le kell nyelnünk valamit, és felülemelkedni a személyes sértődéseken, de ha olyat látunk, ami veszélyes lehet a pártra, nem szabad hallgatni, cselekedni kell. Ne felejtsük, a mi pártunk az egyetlen ellensége a mostani rendszernek és ők ezt nagyon jól tudják.
Elvtársak!
Ellenfeleink nemcsak politikai téren támadnak bennünket, eszmei téren is. Fő fegyverük az antikommunizmus és reformizmus. Küzdjünk a kommunista ellenesség minden formája ellen! Értessük meg a veszélyt az értelmiséggel, a civilszervezetekkel! Ha ma engedik betiltani a kommunista gondolkodást, holnap betiltják a szociáldemokratákat, aztán minden alternatív gondolkodást.
Legveszélyesebb ellenségünk a reformizmus. Igyekeznek meggyőzni bennünket, hogy nincs munkás, sőt osztályok sincsenek. Szerintük ma már nem igaz, amit Marx mondott: „minden eddigi társadalmak története osztályharcok története.” Sajnálatosan ma ez a szakszervezetek zömének álláspontja.  Világos, hogy mire jó az egész: lefegyverezni a dolgozókat, a munkásokat.
A valóság az, hogy a tőkés semmit nem ad ingyen a dolgozóknak. Ez igaz a tőkés munkaadóra is, a tőkés kormányra is. Az a munkásé, amit kiharcol magának. Aki, ennek az ellenkezőjét állítja, árt a dolgozóknak.
A Munkáspárt segíteni akar a dolgozóknak, és nem félrevezetni őket. Ezért nincs kapcsolatunk a reformista szervezetekkel, zöld-és új baloldaliakkal, szociális uniósokkal és másokkal.
Ugyanakkor azt látjuk, elvtársak, hogy ezek a szervezetek, például, a Munkáspárt 2006 helyi szervezetei meggyengültek, szétesnek. Többen van olyan egyszerű emberek, akik becsapva érzik magukat, és keresik a visszautat hozzánk. Gondoljuk meg: érdemes lenne gesztust gyakorolnunk a megtévedt és megtévesztett egyszerű egykori párttagjaink felé.
Elvtársak!
A párt gyökeres és alapos megújítása komoly sebészeti beavatkozás. Lehetnek olyanok, akiket az operáció fájdalmasan érint. Olyanok, akik nem értik és nem akarják a változást. Olyanok, akik mellőzve érzik magukat.
Kérem minden elvtársunkat: a párt érdekét tartsák szem előtt. Az operáció fájdalmas, nincs rá garancia, hogy sikerül. De, ha nem vágunk bele, egészen biztosan elveszünk.
Ne hagyjuk, hogy elvesszen a kommunisták pártja! Csináljunk csodát!  Csináljunk csodát együtt! Legyen ez a kongresszus egy új Munkáspárt születésének kezdete!
Éljen a Munkáspárt!
Éljenek a dolgozó magyar nép!
Éljen a szocializmus!

Baloldali polgárok, ne csüggedjetek: van baloldal, és az a Munkáspárt

Felhívás
Bérből és fizetésből élők! Fiatalok!
Diákok és pályakezdők!

Fiatal családalapítók!

Munkanélküliek!

Devizahitelesek!

Baloldaliak!

Gondolkodó magyar emberek!

Munkáspárti tagok és párton kívüliek!
1. Ma Magyarországon a pénz az úr. Mi nem ilyen országban akarunk élni. Mi nem akarjuk a pénz uralmát.  Ezért vagyunk munkáspártiak, ezért vagyunk kommunisták.
2. A rendszerváltással becsaptak bennünket. Milliókkal hitették el, hogy ezen túl is mindenkinek lesz munkája, nem kell fizetni az iskoláért, az egészségügyi ellátásért. Viszont lesz verseny, aki jobb, okosabb, gazdagabb lehet. Nem ez történt!
Magyarország két részre szakadt. Vannak gazdagok és szegények. A gazdagoké a pénz, a gyár, a bank, a föld, nekik mindent szabad. A szegények felélték a tartalékaikat, ma már milliók élnek kölcsönökből. Nincs munka, bizonytalan a jövő. Jogaink vannak, de csak papíron. Kiszolgáltatottak vagyunk.
Megjelent és felerősödött az antiszemitizmus és a cigányellenesség. Folytatódik a kommunista eszmék lejáratása. 1990 óta háború háborút követ. Hol Jugoszlávia népeit, hol Irakot, Afganisztánt, hol afrikai országok népeit pusztítják.
3. Húsz éve milliók hitték azt, hogy mi is úgy fogunk élni, mint az USA, az EU, s ők oldják meg gondjainkat. Nem ez történt! Ma is töredékét keressük annak, amit ők. Nem mi kellettünk nekik, csak a pénzünk, a piacunk, a munkánk. Ők megszedték magukat, mi meg rosszabbul élünk.
A nyugati világ válságban van. Egyre nagyobb gazdagság van egyre kevesebbek kezében, egyre nagyobb szegénység egyre több embernek, egyre növekvő lakosság és egyre pusztuló természeti környezet, egyre pusztítóbb haditechnika egyre kevesebbek kezében, egyre jobb technikai lehetőségek és egyre szűkülő demokrácia.  Ezek olyan ellentmondások, amelyeket a nyugati világ nem tud megoldani.
Az Egyesült Államok ma a világ legagresszívebb és legveszélyesebb ereje. Az amerikai tőke könyörtelenül maga alárendel mindent. Amerikai filmeket nézünk, amerikai zenét hallgatunk. A terrorizmus elleni háború ürügyén az USA fellép minden és mindenki ellen, ami, és aki a legkisebb mértékben is eltér az általa elvárt magatartástól.
4. Baloldali polgárok, ébredjetek! Az MSZP becsapott Titeket. Az MSZP nem a szocializmus képviselője volt, hanem árulója. Az MSZP nem baloldali, az MSZP kapitalista párt, mely kórházakat, iskolákat záratott be. Nyolc év uralkodás után mára erkölcsileg megsemmisült. Vezetőik meggazdagodtak, a népnek itt hagyták a munkanélküliséget, a szegénységet, a kilátástalanságot. Az emberek érdekében mi is küzdöttünk a szocialista-liberális politika ellen.
5. A Fidesz azzal szerezte meg a hatalmat, hogy azt mondta, amit az emberek hallani akartak. A dolgozó emberek helyzete azonban semmit sem változott.  Őket egyetlen párt sem képviseli a parlamentben.  Magyarországon kapitalizmus volt és van ma is. Szeretnénk, ha a Fidesz teremtene egy millió munkahelyet, de nem fog, mert a munkanélküliség a tőkés rendszer lényege. Szeretnénk, ha a Fidesz-kormány kivívná Magyarország függetlenségét a nyugattól, de nem fogja. A tőke világuralma neki is fontosabb, mint a magyar emberek érdeke.
6. Baloldali barátaink! Baloldali polgárok, ne csüggedjetek! Van baloldal, csak nem ott, ahol a gondoltátok. A baloldal a Munkáspárt!
Mi, a Munkáspárt húsz éve a munkájukból élő dolgozó emberek, a gondokkal, megélhetési problémákkal küzdő milliók mellé álltunk, és ezen soha sem változtattunk. Senkit sem csaptunk be. Az idő bennünket igazolt, amit mondtunk, bekövetkezett.  A Munkáspárt egyedül áll a magyar politikai palettán, mert az egyedüli párt, amely következetesen, megalkuvások nélkül küzd a kapitalizmus ellen.
Gyökereink a magyar történelemben vannak. A parasztvezér Dózsa György életét adta egy olyan világért, ahol a szegény is ember, nemcsak a gazdag. Petőfi Sándor olyan országról álmodott, ahol mindenki jól és egyenlő emberként élhet. Kossuth Lajos eszméje a független Magyarország volt. Ilyen országot akarunk mi is.
A 20. századi szocializmus, Kádár János emlékét tisztelettel őrizzük. Tudjuk, ez a múlt, de nem felejtjük el. Az a társadalom kenyeret és munkát adott millióknak, akik sorsa korábban a nélkülözés, az éhezés és bizonytalanság volt. Megvalósította a dolgozó ember régi álmát: nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc szórakozás. A szegény ember gyereke is tanulhatott, nem a pénz számított.  Nem volt olyan ember, akit azért ne gyógyítottak volna, mert nem volt pénze. Először a történelemben nyugdíjat adott a társadalom legszélesebb rétegei részére, beleértve a parasztságot is. 55 éves kortól mehettek nyugdíjba a nők, 60 éves kortól a férfiak.
A szocializmus nem volt hibátlan. De egy biztos: a szocializmus az emberért van, míg a kapitalizmus a tőke gazdagodásáért. A szocializmust meg lehet szabadítani a lényegétől idegen rárakódásoktól, a kapitalizmust a saját önző lénye fogja elpusztítani.
A szocializmus eddigi rövid létezése alatt nem számolhatta fel az évezredes emberi gyengeségeket, a történelmi szereplők hatalomvágyát, az alárendeltek szolgalelkűségét, nem akadályozta meg az erőszakot, nem zárta ki a személyes diktatúra lehetőségét, de nyilvánvalóvá tette, hogy mindez nem a lényegéből fakad. A kapitalizmus ugyanebben az időszakban bizonyította, hogy – hiába a nagyobb történelmi múlt, hiába a demokrácia terén szerzett tapasztalata, hiába a több pénz és a gazdagság– nem tudja, és nem akarja megakadályozni a háborúkat, a néppusztítást, a fasizmust. Éppen azért nem, mert mindez a tőke lényegéből fakad.
7. A kapitalizmusban csak az a dolgozóé, amit kiharcol magának. A tőke és a munka ellentéte a mai korban sem szűnt meg. Sem az informatika, sem a globalizáció, sem a multinacionális tőke kialakulása nem változtatja meg a tőke nélküli dolgozó és a tőkés közötti tulajdonbeli különbségeket.
Görögország dolgozói az utcára mentek igazságukért. Venezuela és sok más latin-amerikai ország a nemzeti függetlenségükért és a társadalmi igazságosságért küzd. Ez a mi utunk is!
8. Harcolunk a munkanélküliség, a szegénység ellen. Küzdünk azért, hogy minden embernek legyen hol laknia. Elmegyünk a gyárakhoz, az üzemekhez, felvilágosítjuk a munkást, a dolgozót.   Ott leszünk a szakszervezetekben, a civilmozgalmakban, mindenütt, ahol tenni lehet az emberekért.
9. Olyan Magyarországot akarunk, ahol az emberek tudása és egészsége a legfőbb érték. Az iskola adjon a fiataloknak újra stabil, használható tudást! Az egészségügy az embereket gyógyítsa, ne pénzt termeljen!
10. Küzdünk a demokratikus értékekért. Olyan alkotmányt akarunk, amely biztosítja mindenki számára az első munkahely, a lakhatáshoz való alapvető emberi jogot, a vallási és ideológiai szabadságot, s mindezek garanciáit. Harcolunk a képviselők visszahívhatóságáért.
11. Megújítjuk a Munkáspártot. Nem a múltat akarjuk visszahozni, hanem a jövőt megteremteni. A dolgozók, a segítségre szorulók érdekeit soha sem adjuk fel. Színünk a vörös volt, és marad a jövőben is. Ott leszünk az utcákon, a városi és falusi ünnepségeken, mindenütt, ahol segíthetünk az embereknek.
Új programot készítünk a tőkés válság leküzdésére. Független, demokratikus, szabad országként akarjuk járni saját, magyar utunkat, s nem idegen érdekeket kiszolgálni. Olyan társadalomban akarunk élni, ahol mindenki munkája alapján részesül az ország javaiból.
12. Megszilárdítjuk és megerősítjük a Munkáspártot. Mindenkire számítunk, mindenkire szükség van, de jövőnk, és egyre inkább jelenünk is, a fiataloké.  
Lemondunk szabad időnk egy részéről, anyagi áldozatot vállalunk, tisztában vagyunk azzal, hogy a harc kockázatokkal jár. A tagdíj fizetése és A Szabadság támogatása számunkra nem lehetőség, hanem kötelesség. A párt tagjainak érteniük kell a tőkés világot, az osztályharcot, ismerniük kell elődeink és a nemzetközi munkásmozgalom tapasztalatait. A Központi Bizottság tagjainak példát kell mutatniuk. Felkészültebb és odaadóbb munkát kell végezniük Mindezt vállaljuk, mert hiszünk eszméinkben, a jövőben, a szocializmusban
13. Harci eszközeink az utcán, az emberek között vannak. Nem azért nem jutunk be a parlamentbe, mert rosszak vagyunk. A tőkés hatalom akadályozza meg. Ehhez kell a pártot felépíteni, megtanítani az új módszerekre. Nem adjuk fel! Új területeken, a tőke által nem várt területeken kell a harcot folytatni.
14. Internacionalista párt maradunk a jövőben is. Szorosabb és hatékonyabb közös harcot akarunk a tőke, a kapitalizmus ellen. A Munkáspártot ma becsülik a munkásmozgalomban. Senki sincs könnyű helyzetben, ezért átérzik a mi küzdelmünk nehézségeit.
***
Nehéz évek állnak mögöttünk, és – ne legyenek illúzióink – nehéz évek állnak előttünk is. Nincsenek csodák. A világhelyzet, a magyar társadalom gyökeres változása kell ahhoz, hogy az élre törjünk.  Nincsenek csodareceptek, nincsenek csodaprogramok, de van elvi tisztaság, kitartó, fegyelmezett munka. Őrizzük a tűzet, tovább visszük a lángot. Kövessük Bolyai János tanácsát: „Szikrából lángot erővel és következetességgel lehet ébreszteni.”
Budapest, 2010. december 11.
Munkáspárt 23. kongresszusa

2010. december 12., vasárnap

Újabb négy évre dr. Thürmer Gyula a Munkáspárt elnöke

 
 A Magyar Kommunista Munkáspárt 2010. december 11-én, szombaton tartotta meg a párt 23. kongresszusának első szakaszát Budapesten, a Baross utcai székházban (a másodikra 2011 februárjában kerül sor).
A küldöttek újabb négy évre Thürmer Gyulát választották meg elnöknek, és döntöttek az új Központi Bizottság, továbbá a pénzügy-ellenőrző bizottság személyi összetételéről.
Felhatalmazták az új Központi Bizottságot, hogy határozatával elméletileg tegye lehetővé a pártból kizárt vagy a Magyarországi Munkáspárt 2006 nevű pártba eltávozott volt munkáspárti tagoknak, hogy visszatérhessenek eredeti pártjukba (erről, illetve ennek gyakorlati részleteiről a KB-nek kell döntenie).
A kongresszuson szavazati joggal vettek részt a megválasztott küldöttek, a Központi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai.  Tanácskozási joguk volt a meghívóval rendelkező vendégeknek. A Munkáspárt más tagjai pedig hallgatóként vehettek részt.
A kongresszus kilenc órakor kezdődött. A jelenlévő hagyományőrzők magyar és munkásmozgalmi zászlókat hoztak be, majd a küldöttek elénekelték a Himnuszt.
A párt elnöke, dr. Thürmer Gyula szóbeli kiegészítést fűzött a Központi Bizottság írásos anyagához, amely a legutóbbi, 2006-os kongresszus óta eltelt négy évről számolt be. Ezután a küldöttek hozzászólásai következtek. A kétórás vitában sok érdemi hozzászólás jelezte a küldöttek aktivitását. A beszámolót végül látható többséggel elfogadta a kongresszus.
A küldöttek személyi kérdésekben is döntöttek. A párt elnökének az egyetlen jelöltet, doktor Thürmer Gyulát választották meg látható többséggel (mindössze kettő ellenszavazat és egy tartózkodás ellenében). Bebizonyosodott, hogy Magyarországon ő a legnépszerűbb kommunista politikus.
A Központi Bizottság 25 tagját is megválasztották a küldöttek. Mindössze egyetlen jelölt kapott két ellenszavazatot annál a szavazásnál, amely arról döntött, hogy felkerüljön-e a jelölőlistára. Ezután azonban ugyancsak egyhangúlag választották meg valamennyi jelöltet, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját is. A szavazás nyílt volt, erről maguk a küldöttek döntöttek előzőleg.
Egy fontos kérdésben szintén döntés született. Mint ismert, öt évvel ezelőtt a párt volt alelnöke és elnökségi tagja kezdeményezésére megalakult a Magyarországi Munkáspárt 2006 nevű, magát antiglobalistának és rendszerellenesnek nevező politikai párt. Azok a volt párttagok, akiket a Munkáspárt akkor kizárt, illetve azok, akik önszántukból távoztak el, és lettek tagjai enek az új pártnak, politikai menedéket szereztek, és megkezdték munkájukat céljaik elérésének érdekében. Indultak a 2006-os és a 2010-es országgyűlési és önkormányzati választáson is (ahol igen csekély eredményeket értek el – még a Munkáspárthoz képest is). Látva azonban azt, hogy a párt iránt érdemi szavazói rokonszenv nincsen, illetve egyéb megfontolásból az évek során többen jelezték, hogy visszatérnének a Thürmer Gyula által vezetett Magyar Kommunista Munkáspártba. Ettől a párt – érthető okokból – eddig mereven elzárkózott. A kongresszusi küldöttek azonban most felhatalmazták az új összetételű Központi Bizottságot, hogy tegye lehetővé ezen személyek ismételt felvételét, visszatérését a Munkáspártba. Elméletileg tehát megtörténhet az, hogy most ismét eredeti pártjukban politizálhatnak tovább azok, akik jelentős erőket vonultattak fel az interneten és a Magyaroszági Munkáspárt 2006 pártsajtójában, illetve egyéb helyeken annak érdekében, hogy lejárassák a Magyar Kommunista Munkáspártot, különösen annak elnökét. Ez azonban semmiképpen nem történhet meg automatikusan, minden egyes esetben. A gyakorlati részleteket a Központi Bizottságnak kell kidolgoznia jövőre.
A kongresszus végén, a délutáni órákban a küldöttek elénekelték az Internacionálét, és ezzel a küldöttek befejezték munkájukat. A kongresszus második szakasza 2011 februárjában lesz.
***
Személyi kérdések:
A párt országos elnöke:
Dr. Thürmer Gyula, 57 éves közgazdász.
A Központi Bizottság megválasztott tagjainak névsora:
Sorszám
Név
Életkor
Foglalkozás
Párttisztség
Tagság az előző KB-ben
1.
Belovitz Károly
59
erdész vállalkozó
Gy-M-S megyei elnök, önkormányzati képviselő
Igen
2.
Benyovszky Gábor
61
mérnök
Budapesti aktivista

3.
Bencsik Mihály
67
nyugdíjas
Az országos elnökség tagja, J-N-Sz megyei elnök
Igen
4.
Berényi Imre
26
egyetemi hallgató
Megyei aktivista

5.
Cseh Miklós begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting
21
egyetemi hallgató
A Baloldali Front országos elnöke, a Politikai Elemző Iroda helyettes vezetője

6.
Espár István
68
nyugdíjas
Fejér megyei elnök (januárig)
Igen
7.
Fléger Tamás
57
munkás
Budapesti régióelnök
Igen
8.
Fogarasi Zsuanna
41
pártmunkás
Munkáspárt országos alelnöke
Igen
9.
Frankfurter Zsuzsanna dr.
57
orvos
Az országos elnökség tagja
Igen
10.
Gál Ferenc
46
önkorm. alkalmazott
Békés megyei elnök
Igen
11.
Gulyás László
55
nyugdíjas
Szolnok városi elnök
Igen
12.
Hajdú József dr.
61
nyugdíjas
A pártellenőrzési bizottság elnöke
Igen
13.
Kalapos Mária begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting
55
nyugdíjas
Bács-Kiskun megyei elnök
Igen
14.
Karacs Lajosné
61
vállalkozó
A Munkáspárt országos alelnöke
Igen
15.
Kónya Béla
64
nyugdíjas

Igen
16.
Kovács István
41
pártmunkás
Az országos elnökség tagja

17.
Kőszeginé Benedek Anna
65
nyugdíjas
Budapesti régióelnök
Igen
18.
Meggyes Zoltán
44
raktáros
Helyi aktivista

19.
Nagy Judit
25
egyetemi hallgató
A Baloldali Front országos elnökségi tagja, az Ifjúsági és Civil Iroda vezetője

20.
Németh József
63
nyugdíjas

Igen
21.
Paulik Péter
50
biztonsági őr
Budapesti régióelnök
Igen
22.
Pilajeva Marina
62
nyugdíjas
A Külügyi Iroda vezetője

23.
Szőke János
48
önkorm. alkalmazott
Önkormányzati képviselő

24.
Thürmer Gyula dr.
57
pártmunkás
A Munkáspárt országos elnöke
Igen
25.
Tóth Péter
67
nyugdíjas
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei régiós elnök


A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság összetétele:
Elnök:
Kajli Béla, 66 éves, nyugdíjas
Tagok:
Gombkötő Lajos, 74 éves, nyugdíjas
Szűcs István, 72 éves, nyugdíjas