Oldalak

2010. október 1., péntek

A narancsrend hierarchiája (és a társadalmon kívüliek)

Az apostoli király
Nem más, mint I. Szent Narancsrendy Orsósházy Orbán Viktor őfelsége. Az Isten kegyelméből származó uralkodót kritizálni eretnekség, mert aki a szent király ellen van az hazaáruló (legalábbis szerintük).
A szent lovagok
Az apostoli király testőrsége, nádora, és vármegye ispánjai tartoznak ide. Tagjai a legnarancsabb lovagok közül kerülnek ki. Ez a legbelsőbb kör, az ő tanácsaikat mindig meghallgatja az apostoli király (és ha némi „ajándékot” is kap, akkor teljesíti is). Ők irányítják a Szent Hivatalt, az apostoli narancskirályság bíróságát.
A lovagok
Ők az alacsonyabb rangú lovagok. Kevesebb jövedelmük van, mint a szent lovagoknak (de még így is messze több, mint a jobbágyoknak) Többnyire a szentek helyettesei, esetleg a kisebb tartományok urai. Feladatuk az eretnekek felkutatása és az inkvizíciónak történő átadása.
Az apródok
Belőlük iszonyatosan sok van (sajnos). Az apródok legjava jobbágyszármazású, esetleg városlakó, aki a jobb megélhetés miatt csatlakozott a rendhez. Azt hiszik, ha teljesítik uruk minden óhaját, akkor a szent király megadja nekik a nemesi rangot. De mivel lovagnak születni kell, ezért semmiféle nemesi előjogot nem kapnak (de ők ezt nem hiszik el).
A jobbágyság
Ők a társadalom legalsó, legnagyobb és az apostoli királyság egyetlen dolgozó rétege. A kutya se foglalkozik a problémáikkal. Mivel a szegfűrend se foglalkozott velük, ezért már ritkán panaszkodnak. A másik ok az apródok, akik előszeretettel vegyülnek el a nép körébe, és ha valaki rosszat mond a Szent Narancsrendy királyról, azt azonnal tömlöcbe zárják felségsértés címén.
A társadalmon kívüliek
Ide tartoznak azok, akik a Narancsmonarchia valódi ellenségei. A szent lovagok hatalmas jutalmat fizetnek minden elfogott eretnekre. A szegfű lovagjai gyakran sorolják magukat ebbe a csoportba, (de ez nem igaz, mivel az uralkodó velük ellenőrizteti a lovagok erényességét és narancsosságát). Ezek az emberek nem kérnek az apostoli királyból és a birodalmából se. Ők egy osztályok nélküli társadalmat szeretnének.

Nincsenek megjegyzések: