Oldalak

2011. július 17., vasárnap

Thürmer barátnője, Karacsné miatt menekülnek a Munkáspártból

Spirk József • 2011. július 15., péntek 14:35 • index.hu
A Munkáspárt Központi Bizottságának szombati ülése előtt kilépési hullám söpört végig a párton. Három KB-tag, sőt egy egész megyei alapszervezet is úgy döntött, hogy megszünteti tagságát. A KB-tagok a Thürmer-család dominanciáját okolják, amiért a párt „halálán” van. Új szervezetek tűntek fel a baloldalon.
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, valamint a vele a privátéletben is közeli kapcsolatot ápoló Karacs Lajosné, az MP alelnöke eltitkolt egy névtelen levelet a párt Központi Bizottsága elől, és a testülettel olvasatlanul ítéltette el annak tartalmát. A levél a párt gazdálkodásának sötét részleteit feszegette, és azt indítványozta, hogy a pénzügyekért felelős Karacsné számoljon el a pártkassza kiadásaival.
D NOE20021009001
Thürmer és Karacs Lajosné, egy lakossági fórumon (Fotó: Bruzák Noémi)
Többek között ezzel a történettel indokolta lemondását KB-tagságáról Paulik Péter, aki korábban Thürmer Gyula tanácsadója is volt. Paulik a főváros több kerületét összefogó 9-es régió vezetője volt.
Az „elvtársaknak” küldött lemondó levelében azt írta: „Elköszönök, mert rájöttem, hogy itt nem szolgálhatom az eszmét, hogy itt nem lehet előremenni, mert egy erős kéz mindig visszaránt a sárba. Rájöttem, hogy ennek a pártnak a vezetése távol áll a sokat emlegetett proletárok világától. Rájöttem, hogy ez a szervezet úgy működik, mint egy rossz vállalkozás, amit arrogáns dilettánsok vezetnek.”
Paulik szerint az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint a pártban mindenki hibás volt, csak az elnökség nem, rendszeresen a KB-tagjai „kerületek lapátra”, ők „vitték el a balhét”, és az ifjúsági vezetők, Karacsné azonban maradt.
Lemondott Juhász Norbert is, aki a Heves megyei szervezetét vezette. Ő azt írta: „Igazából nem nekem, és a közelmúltban távozott, és jelenleg is egyre több távozó elvtársunknak kellene otthagyni ezt a szervezetet hanem, azoknak a dilettáns, karrierista embereknek, akik 20 éve bebetonozódtak e párt legfelsőbb vezetésébe, és akiknek egyben köszönheti a Párt a halálát. A Párt halálával ők is el fognak tűnni, a süllyesztőben. Lenin elvtárs szavaival élve: 'várja őket a történelem szemétdombja'.”
A távozók azonban nem fordítanak hátat a baloldali politizálásnak. Paulik a Magyar Dolgozók Szövetségét próbálja szervezni. Juhász és a másik távozó KB-tag a Baloldali Front „zászlaja alá sorakozik” fel.
A Munkáspárt közleményben azt írta: "a párt pénzügyi-gazdálkodási munkája rendben, a kongresszus és a Központi Bizottság döntéseivel összhangban folyik. A Központi Bizottság rendszeresen érdemi tájékoztatást kap a párt pénzügyeiről, és rendszeresen dönt a központi pénzügyi tervről, illetve az előző időszakban végzett pénzügyi munkáról. Legutóbb 2011. június 6-án fogadta el az elmúlt évi beszámolót és az idei pénzügyi tervet."
A Munkáspárt a 2010-es országgyűlési választáson 0,1 százalékos eredményt ért el.

A távozó ferencvárosi elnök: Itt egy erős kéz mindig visszarántott a sárba


Tisztelt Kongresszus!
Pártunk nehéz helyzetben van. E nehéz helyzetet nem csak a kapitalizmus támadása  és az emberek butasága okozza, hanem mi magunk is, beleértve a párt országos vezetését is.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Csináljunk kasszát minden területen.
1.       Most és itt Karacs Lajosné, a párt gazdálkodásáért felelős alelnöke számoljon el a Párt pénzével.
2.       2010 és 2011 évek során milyen bevételei és kiadásai voltak a pártnak?   Havonta összesen tagdíj, havonta összesen újságelőfizetés, havonta összesen adomány, havonta összesen egyéb bevételek.
3.       Milyen kiadásai voltak a pártnak? Havi bontásban: rezsiköltség, újságköltség, ellopott Toyota Avensis személygépkocsi  költségei, ellopott számítógép költségei, benzinköltség, szórólapok költsége, egyéb költségek. Bérköltség: ezen belül ismertesse a kongresszussal a pártapparátus dolgozóinak bruttó és nettó bérét, egyéb tiszteletdíjakat. (Dr. Thürmer Gyula, Karacs Lajosné, Fogarasi Zsuzsanna, Urbán Istvánné)
4.       2006-ban a párt nagyösszegű külső  támogatásban részesült. Mennyi volt ez a pénz és mire költötték?
5.       A párt vezetése beszámolással tartozik a tagságnak minden fillérről. Ennek érdekében ismertesse a Központi Bizottsággal az örökségek értékét és minden 50.000 (ötvenezer forint) feletti adományt. A 100.000 forint fölötti kiadásokat a KB hagyja jóvá. Kivétel: rezsiköltségek.
A Szervezeti Szabályzathoz!
A tagság létszáma rohamosan fogy, ezért szükséges egy átgondolt szervezeti átalakítás, ami kollektív gondolkodás és döntés során kristályosodjon ki.
1.       A párt két alelnökét a Kongresszus válassza meg. A két alelnök egymástól függetlenül dolgozzon. A propagandával és pártszervezéssel foglalkozó alelnök ne avatkozzon a pénzügyi tevékenységbe, a pénzügyekkel foglalkozó alelnök ne foglalkozzon propagandával. Az alelnökök három havonta számoljanak el a Központi Bizottság és a megyei elnökök felé.
2.             Egyik alelnök sem kerekedhet a párt elnöke fölé, neki nem adhat utasításokat és  csak elnökségi döntés alapján helyettesítheti a párt elnökét.
3.             Az elnökség két tagja kapjon konkrét megbízást egy-egy feladat végrehajtására.

A Kongresszus tűzze napirendre a párt névváltoztatását. (Magyar Baloldali Párt, Magyar Dolgozók Szövetsége, Baloldali Munkáspárt)
A Kongresszus határozza meg a jelképváltoztatás idejét.
Kérjük a kongresszust, hogy minden kérdésben most foglaljon állást!
„Névtelen Levél”
***
Kedves Elvtársak!
Egy levelet nem "az a fránya szél fúj be a KB asztalára", hanem valaki odaviszi. Csak Karacs Lajosné alelnök asszonynak. Rajta és a párt elnökén kívül azt az ominózus levelet, más KB-tag nem láthatta, mert titokban tartották. A Központi Bizottság pedig félretéve bölcsességét és kívánatos megfontoltságát  elutasított valamit, amit nem látott, és nem is olvasott.
Elutasított egy "utcahossznyi vádat", amely soha meg nem fogalmazódott abban a levélben: szó sem volt vádakról, vádaskodásról. A levél kérdéseket, határozott kéréseket és javaslatokat tartalmaz.
Miért nem lehet egy normálisan működő kommunista pártban hasonló kérdéseket feltenni? Nem illene vérig sértődni sem az elnöknek, sem a két alelnöknek, ugyanis a levél senkit nem rágalmaz és nem bánt meg, még csak azt sem tartalmazza, hogy "nem zörög a haraszt".
A probléma ott van, hogy a KB semmilyen levelet nem olvasott, de elutasított valamit, azt, amit Karacsné asszony levél gyanánt elmesélt. Nem bízott a Központi Bizottságba?
Felteszem a kérdést: a párt Országos Elnöksége vajon a Szocializmus ügyét szolgálja, vagy valami egészen mást?
Miért építünk be folyamatosan fékeket a munka menetében, miért nehezítjük meg önmagunknak a harcot, miért gördítünk akadályokat a tenni akaró párttagok elé, miközben az a célunk, hogy pártunk fejlődjön és erősödjön:
Tehetséges aktivisták helyett miért selyemfiúknak osztanak ki magas léces feladatokat?
Mi az oka annak, hogy a Baloldali Front  vezetői évente vagy kétévente eltűnnek?
Mi az oka annak, hogy a Civilszervezeti iroda titokban szervez tábort és emiatt még fricskát sem kap?
Mi az oka annak, hogy a sofőr többet keres a  Párt mindenkori alelnökénél?
Az egyszemélyes "Etikai Bizottság" jó választ ad majd mindenre és megírja „fránya” cikkét a jobb sorsra érdemes Szabadságba.
Kedves Elvtársak!
A Munkáspárt halálán van és meg is fog halni, mert már túl van a 24-ik órán. A balhét elvitték a lapátra tett KB-tagok, a Munkáspárt alelnökei (kivéve Karacsné) és az elmart ifjúsági vezetők, az elmart értelmiség. Mindenki hibás, csak az elnökség nem, igaz?
Mindig azok, akik szerették az elnököt, hűségesen szolgálták a pártot és a szocializmus ügyét. Azok, akik lenyelték a bántást, a számos megalázást, a sértéseket. Ebben a pártban nem lehet megsértődni. Csak a párt elnökének és Karacsné Asszonynak van joga megsértődni, mert ők még az egyenlők között is egyenlőbbek.
Miért nem lehet kérdezni és miért nem lehet választ adni? Miért minősítik vádaskodásnak a kérdéseket?
Miért nem lehet a párt elnökét figyelmeztetni a párt érdekében arra, hogy rossz irányba halad a párt mozdonya? Néhány éve időben szóltam Karacsnénak a Haller utcai anomáliákról. Ha időben lép, meg lehetett volna előzni a bajt (mint ismeretes a budapesti tagság fizette ki a 400.000 forintos tartozást).
Elköszönök. Rájöttem, hogy itt nem szolgálhatom az eszmét, hogy itt nem lehet előremenni, mert egy erős kéz mindig visszaránt a sárba. Rájöttem, hogy ennek a pártnak a vezetése távol áll a sokat emlegetett proletárok világától. Rájöttem, hogy ez a szervezet úgy működik, mint egy rossz vállalkozás, amit arrogáns dilettánsok vezetnek.
Sok pénz, munka, energia veszett el a hosszú évek során, amit ebben a szervezetben töltöttem. Igazából nem nekem kellene elmenni, hanem másoknak. Ők már nagyon beleágyazódtak a szervezetbe, de annak pusztulásával rövidesen ők is el fognak tűnni.
Eljön az idő, mikor a történelem megszüli a magyar baloldal pártját, amely tenni akar a nemzetért, a munkásért, a munkanélküliért és nem úrhatnám vezetők állítanak sorba. Meg fog születni a párt, amely a kizsákmányolt népért él és dolgozik.
Ezúttal tájékoztatlak, hogy minden tisztségemről lemondok június 30-val: elnöki tanácsadói, Központi Bizottság tagja, Budapest 9-es régió elnöki tisztsége. A régiót feloszlatom és a Munkáspártból kilépek.
Nem, nem kérek bocsánatot. Bocsánatot nem nekem kell kérni a magyar munkásmozgalomtól.
Paulik Péter

A távozó hevesi elnök: Thürmeréket várja a történelem szemétdombja


Kedves elvtársam, Barátom!
Először is hangsúlyozom hogy nem célom feltétlenül szembefordulni a Párttal, bárkinek is a fejét követelni. De sajnos a kialakult helyzet személytől, személyektől nem elvonatkoztatható.
Felelősek, és növeli felelősségüket hogy noha látják hogy nem alagútban haladunk aminek majd valamikor vége és a fény vár minket, hanem egy kijárat nélküli vágatban, aminek a végén ott vár ránk az omlás, pusztulás.
És akármennyire is legyünk optimisták a jelenlegi helyzetünk ezt bizonyítja.
 A taglétszámunk már minősíthetetlen szinten van, és folyamatosan csökken.
 Egyre több az olyan megyéink száma ahol teljesen megszűnt a Párt, vagy épp az ezres illetve több százas taglétszám száz alá csökkent. Országosan alig éri el jelenlegi taglétszámunk az ezer főt.
 A parlamenti és önkormányzati választások során erősen megingott a támogatottságunk.
 Már nagyon sok megyében nem volt listánk így az országos lista sem valósulhatott meg.
 A párt támogatottsága egyáltalán nem áll arányban az anyagi és egy elkötelezett párttag erőbefektetésével.
 Lehetne még sorolni negatívumokat, sajnos mind igazak.
 Mondhatják sokan, előbb miért nem szóltunk, miért nem tettük azt amit most?
Bíztunk az elnök józanságában, képességében arra hogy belássa az út amelyen vezetésével támolygunk nem vezet sehová.
 Hittük hogy ebben a helyzetben nem átallja a realitásokat elfogadni, s feladni a megannyi sokat hangoztatott illúziót, miszerint erősek vagyunk, tekintélyünk van, a társadalom így ahogy van elfogad minket, nem fújolnak, nem zavarnak el ha bárhol megjelenünk.
 Tudod a kimúlás előtt lévő oroszlán is ilyen. Még lehet mordul egyet az ellenfélre, de már nem tud érdemben küzdeni, és általában ilyenkor az ellenfél sem rúg már bele sőt inkább megsimogatja a szerencsétlen teremtményt.
 A kongresszus elé vittek olyan előterjesztést, s el is fogadtatták a kongresszussal, hogy a 2006-os pártszakadásban aktívan tevékenykedőknek meg kell bocsájtani, akkori bűnüket tévedésnek minősíteni.
 Ugye milyen félelmetesen hasonlít az egykori MSZMP nagylelkű lojalitásához, amikor az ellenforradalmárokat megtévedteknek titulálta, s beengedte őket a legmagasabb szintű vezetésbe is?
 Valóban tévedtek 56'-ban a rendszer megbuktatásának módjában, de 89'-ben már nem. És  a vég az MSZMP halála, a szocializmus széjjelzilálása, a kapitalizmus restaurálása.
 Pártunkban is megindult a folyamat. Nógrádban Tőzsér Tibort az egykori 2006-os főszervezőt visszavették a Pártba. Tették ezt úgy hogy szembementek a teljes Nógrádi párttagság akaratával amelyet az mind a megyei tisztújítóján, mind pedig a kongresszuson határozottan kifejezett.
 Nem csupán ez a probléma. Hanem a folyamat ami ezzel elindult. és a várható vég.
Rengeteg pénz, idő, és még több munka veszett el az évek során amíg ebben a szervezetben dolgoztam mind párttagként, alapszervezeti titkárként, Heves megyei elnökként, valamint a Központi Bizottság tagjaként.
Igazából nem nekem, és a közelmúltban távozott, és jelenleg is egyre több távozó elvtársunknak kellene otthagyni ezt a szervezetet hanem, azoknak a dilettáns, karrierista embereknek, akik 20 éve bebetonozódtak e párt legfelsőbb vezetésébe, és akiknek egyben köszönheti  a Párt a halálát. A Párt halálával ők is el fognak tűnni, a süllyesztőben. Lenin elvtárs szavaival élve: „várja őket a történelem szemétdombja”
A történelem már megszülte az új baloldali erőt, mely valóban a munkásért, nemzetért, az emberi értékekért, a közösségi társadalom eszméjéért száll síkra, az emberi értelem és igazság és szabadságvágy védőbástyájaként.
Ezúton tájékoztatlak, hogy folyó hó 16.-ával lemondok a Munkáspárt Heves megyei elnöki tisztjéről, valamint megszüntetem a párttagságomat is.
Heves megye teljes eddigi párttagsága,- más megyékhez hasonlóan- valamint a megyei szimpatizánsaink kivétel nélkül a megújult Baloldali Front zászlaja alá sorakoznak.                                                                                                                                           

Eger, 2011.07.14.                                                  
                                                                                          Üdvözlettel:                                               
                                                                                                                     Juhász Norbert
                                                                                                                       Baloldali Front
                                                                                                                         Etikai Biztos