Oldalak

2010. december 12., vasárnap

Újabb négy évre dr. Thürmer Gyula a Munkáspárt elnöke

 
 A Magyar Kommunista Munkáspárt 2010. december 11-én, szombaton tartotta meg a párt 23. kongresszusának első szakaszát Budapesten, a Baross utcai székházban (a másodikra 2011 februárjában kerül sor).
A küldöttek újabb négy évre Thürmer Gyulát választották meg elnöknek, és döntöttek az új Központi Bizottság, továbbá a pénzügy-ellenőrző bizottság személyi összetételéről.
Felhatalmazták az új Központi Bizottságot, hogy határozatával elméletileg tegye lehetővé a pártból kizárt vagy a Magyarországi Munkáspárt 2006 nevű pártba eltávozott volt munkáspárti tagoknak, hogy visszatérhessenek eredeti pártjukba (erről, illetve ennek gyakorlati részleteiről a KB-nek kell döntenie).
A kongresszuson szavazati joggal vettek részt a megválasztott küldöttek, a Központi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai.  Tanácskozási joguk volt a meghívóval rendelkező vendégeknek. A Munkáspárt más tagjai pedig hallgatóként vehettek részt.
A kongresszus kilenc órakor kezdődött. A jelenlévő hagyományőrzők magyar és munkásmozgalmi zászlókat hoztak be, majd a küldöttek elénekelték a Himnuszt.
A párt elnöke, dr. Thürmer Gyula szóbeli kiegészítést fűzött a Központi Bizottság írásos anyagához, amely a legutóbbi, 2006-os kongresszus óta eltelt négy évről számolt be. Ezután a küldöttek hozzászólásai következtek. A kétórás vitában sok érdemi hozzászólás jelezte a küldöttek aktivitását. A beszámolót végül látható többséggel elfogadta a kongresszus.
A küldöttek személyi kérdésekben is döntöttek. A párt elnökének az egyetlen jelöltet, doktor Thürmer Gyulát választották meg látható többséggel (mindössze kettő ellenszavazat és egy tartózkodás ellenében). Bebizonyosodott, hogy Magyarországon ő a legnépszerűbb kommunista politikus.
A Központi Bizottság 25 tagját is megválasztották a küldöttek. Mindössze egyetlen jelölt kapott két ellenszavazatot annál a szavazásnál, amely arról döntött, hogy felkerüljön-e a jelölőlistára. Ezután azonban ugyancsak egyhangúlag választották meg valamennyi jelöltet, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját is. A szavazás nyílt volt, erről maguk a küldöttek döntöttek előzőleg.
Egy fontos kérdésben szintén döntés született. Mint ismert, öt évvel ezelőtt a párt volt alelnöke és elnökségi tagja kezdeményezésére megalakult a Magyarországi Munkáspárt 2006 nevű, magát antiglobalistának és rendszerellenesnek nevező politikai párt. Azok a volt párttagok, akiket a Munkáspárt akkor kizárt, illetve azok, akik önszántukból távoztak el, és lettek tagjai enek az új pártnak, politikai menedéket szereztek, és megkezdték munkájukat céljaik elérésének érdekében. Indultak a 2006-os és a 2010-es országgyűlési és önkormányzati választáson is (ahol igen csekély eredményeket értek el – még a Munkáspárthoz képest is). Látva azonban azt, hogy a párt iránt érdemi szavazói rokonszenv nincsen, illetve egyéb megfontolásból az évek során többen jelezték, hogy visszatérnének a Thürmer Gyula által vezetett Magyar Kommunista Munkáspártba. Ettől a párt – érthető okokból – eddig mereven elzárkózott. A kongresszusi küldöttek azonban most felhatalmazták az új összetételű Központi Bizottságot, hogy tegye lehetővé ezen személyek ismételt felvételét, visszatérését a Munkáspártba. Elméletileg tehát megtörténhet az, hogy most ismét eredeti pártjukban politizálhatnak tovább azok, akik jelentős erőket vonultattak fel az interneten és a Magyaroszági Munkáspárt 2006 pártsajtójában, illetve egyéb helyeken annak érdekében, hogy lejárassák a Magyar Kommunista Munkáspártot, különösen annak elnökét. Ez azonban semmiképpen nem történhet meg automatikusan, minden egyes esetben. A gyakorlati részleteket a Központi Bizottságnak kell kidolgoznia jövőre.
A kongresszus végén, a délutáni órákban a küldöttek elénekelték az Internacionálét, és ezzel a küldöttek befejezték munkájukat. A kongresszus második szakasza 2011 februárjában lesz.
***
Személyi kérdések:
A párt országos elnöke:
Dr. Thürmer Gyula, 57 éves közgazdász.
A Központi Bizottság megválasztott tagjainak névsora:
Sorszám
Név
Életkor
Foglalkozás
Párttisztség
Tagság az előző KB-ben
1.
Belovitz Károly
59
erdész vállalkozó
Gy-M-S megyei elnök, önkormányzati képviselő
Igen
2.
Benyovszky Gábor
61
mérnök
Budapesti aktivista

3.
Bencsik Mihály
67
nyugdíjas
Az országos elnökség tagja, J-N-Sz megyei elnök
Igen
4.
Berényi Imre
26
egyetemi hallgató
Megyei aktivista

5.
Cseh Miklós begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting
21
egyetemi hallgató
A Baloldali Front országos elnöke, a Politikai Elemző Iroda helyettes vezetője

6.
Espár István
68
nyugdíjas
Fejér megyei elnök (januárig)
Igen
7.
Fléger Tamás
57
munkás
Budapesti régióelnök
Igen
8.
Fogarasi Zsuanna
41
pártmunkás
Munkáspárt országos alelnöke
Igen
9.
Frankfurter Zsuzsanna dr.
57
orvos
Az országos elnökség tagja
Igen
10.
Gál Ferenc
46
önkorm. alkalmazott
Békés megyei elnök
Igen
11.
Gulyás László
55
nyugdíjas
Szolnok városi elnök
Igen
12.
Hajdú József dr.
61
nyugdíjas
A pártellenőrzési bizottság elnöke
Igen
13.
Kalapos Mária begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting
55
nyugdíjas
Bács-Kiskun megyei elnök
Igen
14.
Karacs Lajosné
61
vállalkozó
A Munkáspárt országos alelnöke
Igen
15.
Kónya Béla
64
nyugdíjas

Igen
16.
Kovács István
41
pártmunkás
Az országos elnökség tagja

17.
Kőszeginé Benedek Anna
65
nyugdíjas
Budapesti régióelnök
Igen
18.
Meggyes Zoltán
44
raktáros
Helyi aktivista

19.
Nagy Judit
25
egyetemi hallgató
A Baloldali Front országos elnökségi tagja, az Ifjúsági és Civil Iroda vezetője

20.
Németh József
63
nyugdíjas

Igen
21.
Paulik Péter
50
biztonsági őr
Budapesti régióelnök
Igen
22.
Pilajeva Marina
62
nyugdíjas
A Külügyi Iroda vezetője

23.
Szőke János
48
önkorm. alkalmazott
Önkormányzati képviselő

24.
Thürmer Gyula dr.
57
pártmunkás
A Munkáspárt országos elnöke
Igen
25.
Tóth Péter
67
nyugdíjas
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei régiós elnök


A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság összetétele:
Elnök:
Kajli Béla, 66 éves, nyugdíjas
Tagok:
Gombkötő Lajos, 74 éves, nyugdíjas
Szűcs István, 72 éves, nyugdíjas

Nincsenek megjegyzések: