Oldalak

2011. július 22., péntek

Kongresszusi megerősítéssel veheti át Nagy Judit a BalFrontot a lázadóktól

Július 22-én, szombaton kongresszust tart a Magyar Kommunista Munkáspárt ifjúsági szervezete, a Baloldali Front. Ezen várhatóan új vezetést választanak, mert a jelenlegi tegnap, csütörtökön bejelentette távozását, és arra kérte a tagságot, hogy aki nem ért egyet a Munkáspártban és a Frontban szerintük tapasztalható negatív jelenségekkel, szintén távozzon a Frontból. Az új elnök Nagy Judit lehet, akit a most távozó vezetés már korábban kizárt, most azonban a Front élére térhet vissza.
***
A tegnapig, a lemondásáig hivatalban lévő vezetés az alábbi közleményben tudatta a lemondásukhoz vezető okokat:
Baloldali Front Kommunista Ifjúsági Szervezet Országos Vezetősége
K Ö Z L E M É N Y
Elvtársak! Baloldali Barátaink!
A szombatra (2011. július 23.) összehívott Baloldali Front Kommunista Ifjúsági Szövetség kongresszusának összehívása szabálytalan és törvénytelen.
Ahogyan a jelenleg érvényben lévő Szervezeti Szabályzatunk kimondja:
5. § d.) A Kongresszust az Országos Vezetőség hívja össze legalább évente, szükség szerint bármikor. A Kongresszus helyszínét és időpontját az Országos Vezetőség határozza meg. A Front Alapszervezeteinek egyötöde az indok, az időpont és a napirend megjelölésével, írásban bármikor kötelezhetik az Országos Vezetőséget a Kongresszus összehívására.”
Az Országos Vezetőség nem látta  az alapszervezetek egyötödének, az aláírását, akik a Baloldali Front XIII. Kongresszusának összehívását kezdeményezik. A jelenleg érvényben lévő szabályzatunk szerint, a Kongresszus összehívására és megszervezésére mind a mai napig a jelenlegi Országos Vezetőség jogosult.
Vezetőségünk   – a kezdeményezők aláírásainak hiányában – nem tudott a kongresszus összehívásáról.  Nem szervezett  kongresszust, nem  határozta meg annak sem az időpontját, sem a helyszínét. 
Szervezeti Szabályzatunk értelmében, jelenleg is, számos olyan tagja van a Frontnak, akik nem tagjai a Munkáspártnak, mégis joguk van a Frontban,  bármely pozíciót betölteni, - akár az Országos Vezetőségben is - így az az érvelés, hogy a Front vezetőinek kötelező  a Munkáspárt tagjainak is  lennie, hibás,  helytelen, és megtévesztő állítás.
Mi, az Országos Vezetőség tagjai szomorúan látjuk, hogy a Baloldali Frontban kialakult egy törvénytelen és jogtalan helyzet, amihez nem kívánunk asszisztálni.  Az a szervezet, amely a saját szabályait sem tartja tiszteletben, soha sem lehet egy példát mutató,  hiteles, és főleg nem  lehet kommunista elveket valló szervezet.
Szabályos és törvényesen megrendezett kongresszus keretében kellett volna dönteni a Front további irányvonaláról, hogy senki ne kérdőjelezhesse meg a Front XII. Kongresszusának legitimitását.
Mivel nem ez történt, úgy döntöttünk, hogy kilépünk a Baloldali Frontból és egy új szervezetben folytatjuk tovább a következetes,  baloldali, kommunista  politizálásunkat,  a bérből és fizetésből élő emberekért.
Kérjük azokat az elvtársainkat - akik nem értenek egyet a Munkáspártban és a Frontban zajló negatív tendenciákkal, a diktatórikus módszerekkel, a hazugságokon alapuló, megalkuvó, mások véleményét semmibe vevő, hatalomtól ittas politikai megnyilvánulásoktól – kövessék példánkat és lépjenek ki a Frontból!
Megköszönjük minden tagunknak az  eddig végzett munkájukat,  és az együtt töltött kellemes napokat! A maradóktól elköszönünk, és további jó munkát kívánunk nekik!
Budapest, 2011. július 21.
A Baloldali Front vezetőségének tagjai:
Cseh Miklós elnök     
Berényi Imre vezetőségi tag 
Kovács Balázs vezetőségi tag                                         
Juhász Norbert etikai biztos
***
A tegnap megszületett közlemény után másnap, vagyis ma az index.hu egy újabb anyagot közölt a Munkáspártban zajló eseményekről ezzel a címmel: Thürmer visszaszerzi az ifjú kommunisták feletti hatalmat.
(Előzmények) Mint ismert, egy héttel ezelőtt, július 15-én az index.hu már írt arról, hogy Paulik Péter ferencvárosi KB-tag és régióelnök távozik a Munkáspártból, illetve hogy az ifjúsági szervezet, a Front egyik vezetőségi tagja, Juhász Norbert felvázolta a belső helyzetet, és a Front elnökéhez hasonlóan kilép a Munkáspártból (a Frontból akkor még nem).
Paulik Karacs Lajosné országos alelnök személyét támadta, pénzügyi visszaéléseket sejtetett, és utalt arra, hogy Székely Péter egy párthelyiség ki nem fizetett bérleti díja miatt kényszerült a távozásra három évvel ezelőtt. (Székely, az akkori Front-elnök sokáig élvezte a párt bizalmát, indulhatott a főpolgármesteri posztért is, de a felhalmozódott tartozás miatt nem várta meg, amíg eltávolítják a pártból, hanem önként távozott. A Központi Bizottság megállapította a tartozás tényét, de nem kívánt sarat dobálni rá, ami az akkori közleményükből ki is derül. Paulik most utalt arra, hogy ő már akkor jelezte Karacs Lajosnénak a 400 ezres tartozást, de ő, mármint Karacsné nem lépett időben, és ezért a budapesti tagság fizette ki az összeget.)
"A Munkáspárt halálán van és meg is fog halni, mert már túl van a 24-ik órán. A balhét elvitték a lapátra tett KB-tagok, a Munkáspárt alelnökei (kivéve Karacsné) és az elmart ifjúsági vezetők, az elmart értelmiség. Mindenki hibás, csak az elnökség nem, igaz? - írta Paulik levelében. Előzményként felvetette, hogy egy névtelen levelet "fújt be a szél" a Munkáspárt Központi Bizottságának júniusi ülésére, csakhogy annak tartalmát a tagok nem ismerhették meg, viszont Karacs Lajosné utalt arra, hogy a levél létezik, de komolytalan dolgok vannak benne. Erről maga a párttagság is csak annyit tudhatott meg, amennyi a párt központ újságjában, A Szabadságban megjelent - vagyis annyit, hogy a Központi Bizottságnak jelezték, hogy van egy ilyen levél, amely pénzügyi visszásságokat fogalmaz meg, illetve hogy Karacs Lajosné azonnal számoljon el a tagságnak a párt pénzügyi helyzetéről. Mivel azonban a levélben megfogalmazott vádak teljességgel hamisak, a Központi Bizottság túllépett ezen - pontosabban Karacsné nem ismertette a levelet, csak a végső verdiktet (rágalom- és hazugsághullámot sejtetve a tartalomról) mondta ki arról.
Juhász Norbert egyrészt a Heves megyei szervezet elnöke volt, a Baloldali Front vezetőségi tagja, illetve aktív szerepet vállalt az egri kórházprivatizáció elleni tüntetéseken. Szerinte „Igazából nem nekem, és a közelmúltban távozott, és jelenleg is egyre több távozó elvtársunknak kellene otthagyni ezt a szervezetet hanem, azoknak a dilettáns, karrierista embereknek, akik 20 éve bebetonozódtak e párt legfelsőbb vezetésébe, és akiknek egyben köszönheti a Párt a halálát. A Párt halálával ők is el fognak tűnni, a süllyesztőben. Lenin elvtárs szavaival élve: 'várja őket a történelem szemétdombja'.”
A Munkáspárt Központi Bizottsága július 16-án, szombaton ülésezett, és az alábbi határozatot adta ki a Baloldali Front internetes oldalán:
1. Cseh Miklós, Berényi Imre, Juhász Norbert és Kovács Balázs, a Baloldali Front vezetői levelet intéztek a párt vezetéséhez. Levelükben közlik, hogy kilépnek a Munkáspártból. Leveleikből kiderül, hogy a Baloldali Frontot a Munkáspárttól függetlenül kívánják működtetni.
Levelüket közzé tették az Interneten is, lehetőséget adva a polgári sajtónak, hogy támadják a Munkáspártot.
2.A Központi Bizottság elítéli lépésüket, amellyel kárt okoznak a párt minden tagjának és szervezetének. Fiatal koruk ellenére a Munkáspárt tagsága hármukat magas párttisztségekbe választotta. Megismerhették a nemzetközi és a magyar munkásmozgalom, és ezen belül a Munkáspárt súlyos gondjait. Részt vettek a Munkáspárt 23. kongresszusán. Tudták, hogy a párttagság milyen áldozatokat hoz a párt megmentéséért.
Tudták azt is, hogy a kongresszus kimondta: a Munkáspártnak tovább kell élnie! Ennek érdekében a kongresszus elfogadta a Munkáspárt Új Programjának irányelveit, megújította a párt vezetését. A Központi Bizottságban több fiatal kapott szerepet, és bevonták őket az Elnökség munkájába is.
A nagyon nehéz helyzet ellenére a Munkáspárt továbbra is biztosította a párt működését. Megindult a civilmozgalmak, a szakszervezetek felé. A Munkáspárt ismét hallatta hangját a belpolitikában. Párttagjaink nagy többsége megnyugvással fogadta e lépéseket.
3. A levélírók a párt vezetését teszik felelőssé a párt, a munkásmozgalom rendkívül nehéz helyzetéért. Semmibe veszik a párt közösen és többször kimunkált értékelését, amely szerint ma Magyarországon nincs forradalmi helyzet. Ma nagyon sok ember nagyon rosszul él Magyarországon, de nincs tömegnyomor. Sokan éheznek, de nincs éhséglázadás. Még nem állt be az a helyzet, amire Marx azt mondja: a proletárok csak láncaikat veszíthetik. Az uralkodó osztály pedig képes fenntartani uralmát, képes manipulálni az embereket, képes átmenetileg stabilizálni a tőkés rendet.
A Munkáspárt azonban nem ül ölbe tett kézzel. Ma még nincs forradalmi helyzet, de holnap lehet. Azért lehet, mert az Európai Unió még nem küzdötte le a válságot. Görögország után jöhet Portugália, Spanyolország, sőt Olaszország. És akkor bármi lehet, még forradalom is. A mi dolgunk nem az, hogy csodákra várjunk, idő előtt forradalomról beszéljünk, hanem az, hogy készüljünk és magyarázzuk az embereknek, hogy nekik is készülniük kell. Ez a párt 23. kongresszusának politikája. A levélírók a párt vezetését támadva, rágalmazva a kongresszuson elfogadott politikától határolódnak el
4. A Központi Bizottság visszautasítja a levélben foglaltakat. Megerősíti bizalmát a párt elnöke, Elnöksége iránt. Megerősíti, hogy a párt tevékenységét a 23. kongresszuson meghatározott úton kell folytatni.
5. A Központi Bizottság kijelenti: a Baloldali Front a Munkáspárt ifjúsági szervezete. Senkinek sincs joga leválasztani, eltávolítani a Munkáspárttól, és szembe állítani a párttal. A Baloldali Front fiataljai nem egyik vagy másik vezető szervezetébe léptek, hanem a Munkáspárt kommunista ifjúsági tömörülésébe. A Központi Bizottság üzeni minden fiatalnak: védjék meg a Baloldali Frontot azoktól, akik a párt ellen kívánják fordítani
6. A Központi Bizottság kéri a párt minden tagját és szervezetét: folytassák a munkát, ne engedjék, hogy bárki is megzavarja a párt életét, küzdelmét a tőke, a pénz uralma ellen.
Budapest, 2011. július 16.

***
Ilyen előzmények után született meg tegnap a Front vezetőinek levele, amelyet fentebb közöltünk, majd ma az index.hu anyaga a folytatásról. Ennek lényege:
Visszafoglalja a leválni készülő kommunista ifjúsági szervezetet a Munkáspárt. A Baloldali Front több vezetője az elmúlt hetekben szokatlan nyíltsággal támadta a pártvezetést, és az elszakadást tűzték ki célul. Thürmer Gyuláék viszont szombatra összehívták a szervezet kongresszusát, ahol várhatóan új vezetést ültetnek a Front élére.
Az anyag ezután összefoglalja az eddigieket, majd tényként közli, hogy a Munkáspárt a Baloldali Front ügyében szombatra, vagyis holnapra tisztújító kongresszust hívott össze, ezen pedig a pártelnökhöz lojális vezetést fognak választani a távozók helyére.
***
A belső helyzetet jól ismerők szerint senkit nem érhet különösebb meglepetés, amikor Nagy Juditot választják meg a Baloldali Front szombati kongresszusán. Nagy 26 éves, bölcsész végzettségű, és bár jelölték a tavalyi parlamenti és önkormányzati választáson Miskolcon, a szükséges ajánlásokat nem tudta összeszedni. Tavaly a Munkáspárt új elnöksége elnökségi kabinetet hozott létre, amely Nagy is tagja, mégpedig az ifjúsági és civilszervezeti iroda vezetőjeként. A párt felső vezetésének bizalmát élvezi, ő szerkesztett meg egy munkásmozgalmi történelmi antológiát, amelyet a párt kiadója, a Progressio adott ki Szél vagyok címen. Az interneten személyeskedésbe hajló vitákat folytatott le az előző vezetéssel, nehezményezve, hogy őt kizárták a Baloldali Frontból. A válasz erre az volt, hogy elküldték neki villanylevélben a kizárásról szóló határozatot, szerinte azonban ez nem érkezett meg hozzá. Valószínűsíthetően a Munkáspárt a kialakult zavaros helyzet, és persze a lázadók megnyilvánulásai miatt is kívánt érdemben lépni az ifisták ügyében. 

Nincsenek megjegyzések: