Oldalak

2011. augusztus 22., hétfő

Thürmer: A fiam nem szerkeszt, a lányom nem nőtagozati elnök, a menyem nem irodavezető

Az index. hu internetes újság furcsa módon ünnepelte Szent István napját. Ki tudja, miért, de augusztus 19-én este megjelentettek egy írást. No, nem első királyunkat méltatták, még csak nem is az augusztus 20-i állami kitüntetéseken jópofáskodtak, ami jobban illett volna stílusukhoz. A Munkáspártról közöltek egy írást „Családi vállalkozás lett a kommunista párt” címmel. Ha a cikk nem lenne undorító és hazug, még hálásak is lehetnénk a szerző és szerkesztő uraknak, hogy az ünnepnapon ránk irányították a figyelmet. Nem szokásunk A Szabadság hasábjaink más lapokban megjelent írásokra reagálni, de tisztában vagyunk a tőkés újságírás mocskos taktikájával, azzal, hogy az ilyen cikkek szándékuk szerint lassú méregként hatnak. Meg lehet akadályozni, hogy kifejtsék hatásukat, de azonnal be kell adni az ellenmérget. Nos, az ellenméreg esetünkben az igazság. Erről kérdeztük a párt elnökét, Thürmer Gyulát.

Az index.hu szerint „Thürmer orosz származású felesége is helyet kapott a központi bizottságban. A párt honalapján olvasható névsorban – vélhetően így kevésbé egyértelmű és feltűnő a kapcsolat – Pilajeva Marina leánykori nevén szerepel. A nyugdíjas újságírónő nemrég felkérést kapott a Külügyi Iroda vezetésére, továbbá arra is, hogy ő képviselje a pártot a Kommunista Szemle nemzetközi folyóiratban.” Igaz-e, hogy Pilajeva Marina az Ön felesége? Igaz-e, hogy a Központi Bizottság tagja?

Teljes mértékben igaz. A Pilajeva név egyébként semmit sem kíván elrejteni, egészen egyszerűen ez feleségem neve. Házasságunk első pillanatától kezdve eredeti családi nevét használja, így hívták a szocializmusban is, így hívják ma is. Az első perctől kezdve él-hal a Munkáspártért. 2006-ig, amíg volt némi pénze a Munkáspártnak, semmilyen tisztséget nem vállalt. Nem mondják azt, hogy valamiért vagyok a pártban. – mondta. 2006 után a csepeli alapszervezet vezetőségébe jelölték, elvállalta. Később kezdtük bevonni a nemzetközi munkába. Valóban ő képviseli pártunkat az International Communist Review szerkesztőségében, amely a kommunista pártok közös folyóirata. Most jelenik meg a harmadik szám. Fordit, véleményez, ír, vitatkozik. Egyre többen ismerik és becsülik külföldön.  Nézze, ez a tanult szakmája, több idegen nyelven beszél, ezt a tudást kár lenne parlagon hagyni. Nem kell külön mondanom: ezért a munkáért egy fillért sem kap.

Igaz-e, hogy Máté T. Gyula, a Magyar Hírlap rovatvezetője az Ön fia? Igaz-e, hogy ő szerkeszti A Szabadságot?

Máté T. Gyula valóban a fiam, de ez sem nagy felfedezés, hiszen a fél világ tudja. Elég ránk nézni, a rokonságot csak a vak nem látja. A Magyar Hírlap valóban nem baloldali, kifejezetten polgári lap, de színvonalas, adnak a minőségre. A fiamtól nem azt várják, hogy dicshimnuszokat írjon az éppen hatalmon lévő kormányokról. Nyilván a tehetségét értékelik. Ma sokan dolgoznak a médiában ez utóbbi nélkül. Azért is tartunk ott, ahol tartunk. Ami A Szabadságot illeti, ő is többször elmondta az index.hu újságírójának, és én is megerősítem: nem ő csinálja a lapot. A Szabadság a Munkáspárt lapja, politikai tartalma kialakul a KB és az Elnökség ülésein. A lap semmi olyat nem ír, ami nem a párt politikája lenne. Néhányan, akik a lap elkészítésében részt veszünk, a párt politikáját segítünk olvasmányossá tenni, lefordítani az utca nyelvére. A lap felelőse Fogarasi Zsuzsanna, nem papíron, hanem a valóságban. Zsuzsa az egyik legolvasottabb, legkulturáltabb vezetőnk, aki nagyon ízes és helyes magyar nyelven beszél. Egyébként ez is hiánycikk manapság.

Az index.hu szerint a Baloldali „Front jövőbeni biztonságosabb működése felett őrködő etikai biztos posztját egy másik egyetemi hallgató, Thürmer Marianna kapta. A bizalom nem véletlen, a 24 éves lány nem újonc a munkáspárti politikában, volt már képviselőjelölt, sőt felkerült a párt EU-parlamenti képviselőjelöltjeinek listájára is, mellesleg a párt nőtagozatát is irányítja.” Igaz? Nem igaz?

Marianna etikai biztos lett, azért mert a társai megválasztották. Gondolom, azt mérlegelték, hogy tisztességes és egyébként ő a Front legrégibb tagja. A Nőtagozat vezetője nem ő, hanem Urbán Istvánné, egy végtelenül lelkes és elkötelezett asszony. Marianna valóban nem újonc. Indítottuk a IX. kerületben önkormányzati választáson és az EP-választáson is. Tudja, hogy mi a legfontosabb? Az, hogy vállalta! Azt gondolja bárki is, hogy ő semmit sem kockáztat? Ki az, aki, egy ilyen nevet viselő fiatalról ne tudná az egyetemen, hogy kinek a lánya? Ennek ellenére vállalta. Ahogy, Karl Liebknecht tanított bennünket: Trotz alledem! Csak azért is! (Az index.hu újságírója kedvéért jegyzem meg, hogy Liebknecht a német és a nemzetközi munkásmozgalom mártírja volt.)

Az index.hu szerint az Ön menye vezeti a párt kommunikációs csoportját. Mi az igazság?Van egy kis csoportunk, irodánk, mely a párt arculatáért, külső megjelenéséért felel. A mai világban nagyon fontos, hogy arculati szempontból korszerűvé és egységessé tegyük mindazt, amit a Munkáspárt az Interneten, a médiában, a szórólapokon, a rendezvényein üzen a társadalomnak. Ide olyan embereket keresünk folyamatosan, akik kötődnek a párthoz, de kreatívak, benne élnek a valóságban. Vezetője Cseh Katalin. A menyemet pedig nem így hívják.

Az index.hu tesz még egy megállapítást: „Az 58 éves, közgazdász végzettségű pártelnök, aki 22 éve tölti be a kommunista párt irányítói posztját, legfőbb segítőként Karacs Lajosnéra támaszkodhat, akiről a pártban hosszú ideje köztudott, hogy Thürmer barátnője. Karacsné, a Május 1. Ruhagyárból lett Elegant Charme tulajdonosa üzletasszonyi tapasztalatait felhasználva kézben tarthatja a párt pénzügyeit, és ő a párt alelnöke is.”

Nézze, az újságíró úrnak és lapjának ezért az állításért egyszer még magyarázkodnia kell bíróság előtt, mert a rágalmakat, a hazugságokat nem hagyjuk annyiban. Egyetlen újságíró sem törölheti belénk piszkos cipőjét csak azért, mert mi a Munkáspárt vagyunk. Karacs Magdit nekünk, valamennyiünknek védenünk kell. Én akkor alszom nyugodtan, ha a párt pénzügyei rendben vannak. Ha nincs lopás, csalás, visszaélés, de még a legkisebb szabálysértés sem. Ez Karacs Magdi és csapatának munkája, nagyon sok és nagyon értékes munkája. Nem véletlen, hogy tőkés ellenségeink éppen őt akarják „kilőni”. Tudják, hogy nélküle a pártelnök, de nem csak ő, az egész párt is nagyon nehéz helyzetben lenne.

Vegyünk még egy állítást az index.hu cikkéből: „A Munkáspárt 2010-ben 0,1 százalékos támogatottságot ért el, de már a 2006-os országgyűlési választáson sem sikerült megugrani az állami támogatásra jogosító 1 százalékos küszöböt. A párt így utoljára 2006-ban kapott költségvetési pénzt, ám ennek ellenére ma is vannak fizetett állások a Baross utcai pártközpontban. Az elnök és az alelnökök mellett jelentős havi apanázst kap a sofőr, aki magántitkári teendőket is ellátva korlátlan autóhasználattal áll a Munkáspárt elnökének rendelkezésére.” Ön hogy látja?

A Munkáspárt valóban nem kap állami támogatást. A lényeges magyar pártok közül mi vagyunk az egyetlen. A tagdíjakból és különböző támogatásokból élünk. A budapesti és Pest megyei párttagság a tagdíjának hatvan százalékát a központi költségekre fizeti be. A többi megye saját maga gazdálkodik a bevételeivel. A központi bevételeket gyarapítják A Szabadság támogatói is, cserébe hetente megkapják a lapot. Rendezünk gyűjtéseket, legutóbb például a Munkáspárt Új Programja irányelveinek kiadására. Vannak idős elvtársaink, akik a pártra hagyják a lakásukat, ingatlanukat. Ez is fontos segítség. Ez a pénz arra elég, hogy kiadjuk az újságot, fenntartsuk a Baross utcai Központi Székházat, működtessük az internetes honlapunkat, kiadjunk egy kevés röplapot.

Igen, vannak fizetett munkatársaink, de csupán három. Egyikük Fogarasi Zsuzsanna, alelnök és budapesti elnök, Szabadság-felelős, és még ki tudja mi minden munkát végez. A másik Kovács István, aki az Elnökség tagja, sajtó-és Internet-felelős, elnöki titkár, civilmozgalmi összekötő. De elárulok egy titkot: ő festi ki a Baross utcai székház folyosóját, ha kell, ő javítja a párt gépkocsiját. A harmadik fizetett pártmunkás én vagyok. Minden túlzás nélkül szólva, napi 24 órában a párt szolgálatában. A párt egyetlen egy kocsit tart fenn, amit ott és akkor használunk, amikor szükség van rá. Az én fizetésem nettó 154 ezer forint, két munkatársam minimálbért kap. Ez minden, csak nem „jelentős havi apanázs”.

Ön szerint hogy jutnak a polgári újságírók olyan információkhoz, amelyek csak a párt szűkebb köre számára ismertek?

Nézze, a nyár folyamán a Központi Bizottságból hárman távoztak. Valamivel nem értettek egyet, a politikánkkal, a vezetéssel, akármivel. Ehhez joguk volt. Amihez nem volt joguk, az más. Nem volt joguk arra, amit tettek. Ellenvéleményüket nem a Központi Bizottság ülésén mondták el, hanem telekürtölték vele a világot. Ráadásul nem csak véleményüket mondták, hanem rágalmaikat is. Ezzel alapot adtak a tőkés médiának, hogy fellépjen a Munkáspárt ellen. Tudni kell, hogy ami egyszer felkerült az Internetre, arról tud az egész világ. A tőkés sajtó ilyenkor azonnal „barátként” jelenik meg, rögtön helyt adnak az ilyen anyagoknak. A tőkés médiát azért fizetik, hogy a tőke ellenfeleinek ártson, tegye őket tönkre. Azok az egykori munkáspártiak, akik információt szolgáltatnak a tőkés médiának, akarják vagy nem, de objektíve a tőkéseket, azaz ellenségeinket és ellenfeleinket segítik.

Nos, „családi vállalkozás” a Munkáspárt?

Természetesen az, csak nem úgy, ahogyan az index.hu gondolja. Az én családom szinte minden tagja a Munkáspárt soraiban van. Ha a Munkáspártról beszélünk a családban, senki sem mondja, hogy ti, csak azt, hogy mi. A párt a mi ügyünk, közös ügyünk. Éppen ezért van erkölcsi alapom elvárásokat támasztani. Gyertek Ti is, hozzátok Ti is a gyerekeiteket, unokáitokat! Szerencsére vannak mások is, akik igyekeznek baloldali emberré, a Munkáspárt tagjává nevelni gyermekeiket. De még többre van szükség.

A Munkáspárt azonban nem vállalkozás, amiért pénzt kapnánk. A Munkáspárt alapvetően különbözik a polgári pártoktól. Az újságíró úr, aki így teszi fel a kérdést, nyilván csak egy dologra tud gondolni, a pénzre. El sem tudja képzelni, hogy a pénzen kívül rengeteg más dolog van. Azt meg pláne nem érti, hogy nem a pénz, nem a gazdagság az igazi érték. A mi tagságunk zöme évtizedek óta a pártban van, s kitartott az elmúlt húsz évben is, azért, mert hisznek abban, hogy igenis képesek vagyunk egy jobb, emberibb világot teremteni.

Meddig tűrjük, hogy sértegessék a Munkáspártot és vezetőit?

Nem tűrjük egy pillanatig sem. Az index.hu augusztus 19-i cikke után augusztus 20-án kiadtunk egy közleményt az egész magyar sajtónak:
„A Munkáspárt a leghatározottabban visszautasítja az index. hu internetes portál rágalomhadjáratát a Munkáspárt ellen. Az internetes portál az elmúlt hetekben megjelent cikkeiben tendenciózusan ellenőrizetlen, névtelen forrásból származó hamis „információkat” közöl a pártról, amelyeket egyszer sem próbált meg ellenőrizni a Munkáspártnál. Sőt, az index.hu a Munkáspárt egyetlen képviselőjét sem kereste meg az állítólag a párt életéről és vezetőiről szóló cikksorozatában.

Az index.hu semmibe véve az újságírás írott és íratlan szabályait, a médiatörvényt, hazudik és rágalmaz. A Munkáspárt az ügyben a bírósághoz, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz kíván fordulni. Vizsgálja annak lehetőségét, hogy a cikkben érintett vezetői rágalmazás és becsületsértés miatt külön is feljelentést tesznek a cikk szerzője, Spirk József ellen. „