Oldalak

2011. június 6., hétfő

MÚOSZ: Vajnaiék válasszák Moldovát vagy Baranyit díszelnöküknek, hátha erre a polgári sajtó is felfigyel

Május 24-én a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Külpolitikai Szakosztályának a vendége volt a Munkáspárt 2006 elnöke. Farkas József György szakosztályi elnök üdvözölte a politikust, akivel a megjelent újságírók mintegy kétórás beszélgetést folytattak. Vajnai Attila bevezetőjében röviden ismertette életútját a paksi kezdettől, a Szovjetunióban eltöltött diákéveken át a hazai baloldal megújításában végzett munkájáig. Ezt követően válaszolt az újságírók előre megküldött, és a helyszínen elhangzott kérdéseire
A beszélgetés során a résztvevők elsősorban a magyar baloldal helyzetéről faggatták Vajnai Attilát, aki hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány leváltásához az összes demokratikus erő összefogására van szükség. A baloldalnak van egy szélesebb és egy szűkebb köre. Az elsőbe beletartoznak a szocialisták is, a másodikba viszont csak a rendszerkritikus, a kapitalizmus meghaladását követelő erők.
A szociáldemokraták kudarcát mutatja a napokban lezajlott spanyol önkormányzati választások eredménye is, viszont a kommunista irányítású Izquierda Unida mintegy 200.000 szavazattal többet kapott, mint 2007-ben. A német Die Linke eredményes szereplése mellett, a radikális baloldali pártok közötti együttműködés sikereket hozott Franciaországban is.
A hazai kommunista mozgalom megosztottságáról elmondta, hogy a Fidesz felé kacsingató Thürmer-párt vezetésével nem lehetséges az együttműködés. A Kommunista Munkáspárt elsősorban a sajátos gyökerű Görög Kommunista Párt támogatására számíthat Európában, amely az európai kommunisták és a baloldali zöldek összefogását „opportunistának” minősíti. Az Európai Baloldali Párt (EBP) tagszervezetei, elsősorban a Die Linke sok segítséget nyújtott a Munkáspárt 2006-nak. A párt tekintélyét növelte, hogy az EBP Végrehajtó Bizottsága a közelmúltban Budapesten tanácskozott.
Több kérdés hangzott el egyes dél-amerikai országokkal, elsősorban Kubával és Venezuelával kapcsolatban. Vajnai Attila kijelentette, hogy rokonszenvvel kísérjük az emberek jóléte, és egy igazságosabb társadalom megvalósítását célzó törekvéseket, de a két ország gazdasági valamint politikai helyzete sok tekintetben eltérő. Az orosz kommunista mozgalomról megjegyezte, hogy a pártban felerősödtek a tekintélyelvű irányzatok, és nincs érdemi kapcsolatuk az Európai Baloldali Párttal. A FÁK államokban működő szervezetek közül ellenpontot jelent a Moldovai Kommunista Párt, amelynek képviselői részt vettek az Európai Baloldali Párt Végrehajtó Bizottságának budapesti ülésén is.
Egyes felszólalók javasolták, hogy a Munkáspárt 2006-nak több olyan akciót kellene szerveznie, amire a média is felfigyel. Ilyen lehetne például, hogy egy közismert baloldali személyt (pl. Moldova Györgyöt vagy Baranyai Ferencet) a párt díszelnökévé válasszák. A közvetlen hangú beszélgetés azt mutatta, hogy a megjelentek pozitívan fogadták Vajnai Attila részletes és tárgyilagos válaszait, amit a Külpolitikai Szakosztály elnöke külön is megköszönt.

Nincsenek megjegyzések: