Oldalak

2011. július 17., vasárnap

A távozó ferencvárosi elnök: Itt egy erős kéz mindig visszarántott a sárba


Tisztelt Kongresszus!
Pártunk nehéz helyzetben van. E nehéz helyzetet nem csak a kapitalizmus támadása  és az emberek butasága okozza, hanem mi magunk is, beleértve a párt országos vezetését is.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Csináljunk kasszát minden területen.
1.       Most és itt Karacs Lajosné, a párt gazdálkodásáért felelős alelnöke számoljon el a Párt pénzével.
2.       2010 és 2011 évek során milyen bevételei és kiadásai voltak a pártnak?   Havonta összesen tagdíj, havonta összesen újságelőfizetés, havonta összesen adomány, havonta összesen egyéb bevételek.
3.       Milyen kiadásai voltak a pártnak? Havi bontásban: rezsiköltség, újságköltség, ellopott Toyota Avensis személygépkocsi  költségei, ellopott számítógép költségei, benzinköltség, szórólapok költsége, egyéb költségek. Bérköltség: ezen belül ismertesse a kongresszussal a pártapparátus dolgozóinak bruttó és nettó bérét, egyéb tiszteletdíjakat. (Dr. Thürmer Gyula, Karacs Lajosné, Fogarasi Zsuzsanna, Urbán Istvánné)
4.       2006-ban a párt nagyösszegű külső  támogatásban részesült. Mennyi volt ez a pénz és mire költötték?
5.       A párt vezetése beszámolással tartozik a tagságnak minden fillérről. Ennek érdekében ismertesse a Központi Bizottsággal az örökségek értékét és minden 50.000 (ötvenezer forint) feletti adományt. A 100.000 forint fölötti kiadásokat a KB hagyja jóvá. Kivétel: rezsiköltségek.
A Szervezeti Szabályzathoz!
A tagság létszáma rohamosan fogy, ezért szükséges egy átgondolt szervezeti átalakítás, ami kollektív gondolkodás és döntés során kristályosodjon ki.
1.       A párt két alelnökét a Kongresszus válassza meg. A két alelnök egymástól függetlenül dolgozzon. A propagandával és pártszervezéssel foglalkozó alelnök ne avatkozzon a pénzügyi tevékenységbe, a pénzügyekkel foglalkozó alelnök ne foglalkozzon propagandával. Az alelnökök három havonta számoljanak el a Központi Bizottság és a megyei elnökök felé.
2.             Egyik alelnök sem kerekedhet a párt elnöke fölé, neki nem adhat utasításokat és  csak elnökségi döntés alapján helyettesítheti a párt elnökét.
3.             Az elnökség két tagja kapjon konkrét megbízást egy-egy feladat végrehajtására.

A Kongresszus tűzze napirendre a párt névváltoztatását. (Magyar Baloldali Párt, Magyar Dolgozók Szövetsége, Baloldali Munkáspárt)
A Kongresszus határozza meg a jelképváltoztatás idejét.
Kérjük a kongresszust, hogy minden kérdésben most foglaljon állást!
„Névtelen Levél”
***
Kedves Elvtársak!
Egy levelet nem "az a fránya szél fúj be a KB asztalára", hanem valaki odaviszi. Csak Karacs Lajosné alelnök asszonynak. Rajta és a párt elnökén kívül azt az ominózus levelet, más KB-tag nem láthatta, mert titokban tartották. A Központi Bizottság pedig félretéve bölcsességét és kívánatos megfontoltságát  elutasított valamit, amit nem látott, és nem is olvasott.
Elutasított egy "utcahossznyi vádat", amely soha meg nem fogalmazódott abban a levélben: szó sem volt vádakról, vádaskodásról. A levél kérdéseket, határozott kéréseket és javaslatokat tartalmaz.
Miért nem lehet egy normálisan működő kommunista pártban hasonló kérdéseket feltenni? Nem illene vérig sértődni sem az elnöknek, sem a két alelnöknek, ugyanis a levél senkit nem rágalmaz és nem bánt meg, még csak azt sem tartalmazza, hogy "nem zörög a haraszt".
A probléma ott van, hogy a KB semmilyen levelet nem olvasott, de elutasított valamit, azt, amit Karacsné asszony levél gyanánt elmesélt. Nem bízott a Központi Bizottságba?
Felteszem a kérdést: a párt Országos Elnöksége vajon a Szocializmus ügyét szolgálja, vagy valami egészen mást?
Miért építünk be folyamatosan fékeket a munka menetében, miért nehezítjük meg önmagunknak a harcot, miért gördítünk akadályokat a tenni akaró párttagok elé, miközben az a célunk, hogy pártunk fejlődjön és erősödjön:
Tehetséges aktivisták helyett miért selyemfiúknak osztanak ki magas léces feladatokat?
Mi az oka annak, hogy a Baloldali Front  vezetői évente vagy kétévente eltűnnek?
Mi az oka annak, hogy a Civilszervezeti iroda titokban szervez tábort és emiatt még fricskát sem kap?
Mi az oka annak, hogy a sofőr többet keres a  Párt mindenkori alelnökénél?
Az egyszemélyes "Etikai Bizottság" jó választ ad majd mindenre és megírja „fránya” cikkét a jobb sorsra érdemes Szabadságba.
Kedves Elvtársak!
A Munkáspárt halálán van és meg is fog halni, mert már túl van a 24-ik órán. A balhét elvitték a lapátra tett KB-tagok, a Munkáspárt alelnökei (kivéve Karacsné) és az elmart ifjúsági vezetők, az elmart értelmiség. Mindenki hibás, csak az elnökség nem, igaz?
Mindig azok, akik szerették az elnököt, hűségesen szolgálták a pártot és a szocializmus ügyét. Azok, akik lenyelték a bántást, a számos megalázást, a sértéseket. Ebben a pártban nem lehet megsértődni. Csak a párt elnökének és Karacsné Asszonynak van joga megsértődni, mert ők még az egyenlők között is egyenlőbbek.
Miért nem lehet kérdezni és miért nem lehet választ adni? Miért minősítik vádaskodásnak a kérdéseket?
Miért nem lehet a párt elnökét figyelmeztetni a párt érdekében arra, hogy rossz irányba halad a párt mozdonya? Néhány éve időben szóltam Karacsnénak a Haller utcai anomáliákról. Ha időben lép, meg lehetett volna előzni a bajt (mint ismeretes a budapesti tagság fizette ki a 400.000 forintos tartozást).
Elköszönök. Rájöttem, hogy itt nem szolgálhatom az eszmét, hogy itt nem lehet előremenni, mert egy erős kéz mindig visszaránt a sárba. Rájöttem, hogy ennek a pártnak a vezetése távol áll a sokat emlegetett proletárok világától. Rájöttem, hogy ez a szervezet úgy működik, mint egy rossz vállalkozás, amit arrogáns dilettánsok vezetnek.
Sok pénz, munka, energia veszett el a hosszú évek során, amit ebben a szervezetben töltöttem. Igazából nem nekem kellene elmenni, hanem másoknak. Ők már nagyon beleágyazódtak a szervezetbe, de annak pusztulásával rövidesen ők is el fognak tűnni.
Eljön az idő, mikor a történelem megszüli a magyar baloldal pártját, amely tenni akar a nemzetért, a munkásért, a munkanélküliért és nem úrhatnám vezetők állítanak sorba. Meg fog születni a párt, amely a kizsákmányolt népért él és dolgozik.
Ezúttal tájékoztatlak, hogy minden tisztségemről lemondok június 30-val: elnöki tanácsadói, Központi Bizottság tagja, Budapest 9-es régió elnöki tisztsége. A régiót feloszlatom és a Munkáspártból kilépek.
Nem, nem kérek bocsánatot. Bocsánatot nem nekem kell kérni a magyar munkásmozgalomtól.
Paulik Péter

Nincsenek megjegyzések: