Oldalak

2011. július 17., vasárnap

A távozó hevesi elnök: Thürmeréket várja a történelem szemétdombja


Kedves elvtársam, Barátom!
Először is hangsúlyozom hogy nem célom feltétlenül szembefordulni a Párttal, bárkinek is a fejét követelni. De sajnos a kialakult helyzet személytől, személyektől nem elvonatkoztatható.
Felelősek, és növeli felelősségüket hogy noha látják hogy nem alagútban haladunk aminek majd valamikor vége és a fény vár minket, hanem egy kijárat nélküli vágatban, aminek a végén ott vár ránk az omlás, pusztulás.
És akármennyire is legyünk optimisták a jelenlegi helyzetünk ezt bizonyítja.
 A taglétszámunk már minősíthetetlen szinten van, és folyamatosan csökken.
 Egyre több az olyan megyéink száma ahol teljesen megszűnt a Párt, vagy épp az ezres illetve több százas taglétszám száz alá csökkent. Országosan alig éri el jelenlegi taglétszámunk az ezer főt.
 A parlamenti és önkormányzati választások során erősen megingott a támogatottságunk.
 Már nagyon sok megyében nem volt listánk így az országos lista sem valósulhatott meg.
 A párt támogatottsága egyáltalán nem áll arányban az anyagi és egy elkötelezett párttag erőbefektetésével.
 Lehetne még sorolni negatívumokat, sajnos mind igazak.
 Mondhatják sokan, előbb miért nem szóltunk, miért nem tettük azt amit most?
Bíztunk az elnök józanságában, képességében arra hogy belássa az út amelyen vezetésével támolygunk nem vezet sehová.
 Hittük hogy ebben a helyzetben nem átallja a realitásokat elfogadni, s feladni a megannyi sokat hangoztatott illúziót, miszerint erősek vagyunk, tekintélyünk van, a társadalom így ahogy van elfogad minket, nem fújolnak, nem zavarnak el ha bárhol megjelenünk.
 Tudod a kimúlás előtt lévő oroszlán is ilyen. Még lehet mordul egyet az ellenfélre, de már nem tud érdemben küzdeni, és általában ilyenkor az ellenfél sem rúg már bele sőt inkább megsimogatja a szerencsétlen teremtményt.
 A kongresszus elé vittek olyan előterjesztést, s el is fogadtatták a kongresszussal, hogy a 2006-os pártszakadásban aktívan tevékenykedőknek meg kell bocsájtani, akkori bűnüket tévedésnek minősíteni.
 Ugye milyen félelmetesen hasonlít az egykori MSZMP nagylelkű lojalitásához, amikor az ellenforradalmárokat megtévedteknek titulálta, s beengedte őket a legmagasabb szintű vezetésbe is?
 Valóban tévedtek 56'-ban a rendszer megbuktatásának módjában, de 89'-ben már nem. És  a vég az MSZMP halála, a szocializmus széjjelzilálása, a kapitalizmus restaurálása.
 Pártunkban is megindult a folyamat. Nógrádban Tőzsér Tibort az egykori 2006-os főszervezőt visszavették a Pártba. Tették ezt úgy hogy szembementek a teljes Nógrádi párttagság akaratával amelyet az mind a megyei tisztújítóján, mind pedig a kongresszuson határozottan kifejezett.
 Nem csupán ez a probléma. Hanem a folyamat ami ezzel elindult. és a várható vég.
Rengeteg pénz, idő, és még több munka veszett el az évek során amíg ebben a szervezetben dolgoztam mind párttagként, alapszervezeti titkárként, Heves megyei elnökként, valamint a Központi Bizottság tagjaként.
Igazából nem nekem, és a közelmúltban távozott, és jelenleg is egyre több távozó elvtársunknak kellene otthagyni ezt a szervezetet hanem, azoknak a dilettáns, karrierista embereknek, akik 20 éve bebetonozódtak e párt legfelsőbb vezetésébe, és akiknek egyben köszönheti  a Párt a halálát. A Párt halálával ők is el fognak tűnni, a süllyesztőben. Lenin elvtárs szavaival élve: „várja őket a történelem szemétdombja”
A történelem már megszülte az új baloldali erőt, mely valóban a munkásért, nemzetért, az emberi értékekért, a közösségi társadalom eszméjéért száll síkra, az emberi értelem és igazság és szabadságvágy védőbástyájaként.
Ezúton tájékoztatlak, hogy folyó hó 16.-ával lemondok a Munkáspárt Heves megyei elnöki tisztjéről, valamint megszüntetem a párttagságomat is.
Heves megye teljes eddigi párttagsága,- más megyékhez hasonlóan- valamint a megyei szimpatizánsaink kivétel nélkül a megújult Baloldali Front zászlaja alá sorakoznak.                                                                                                                                           

Eger, 2011.07.14.                                                  
                                                                                          Üdvözlettel:                                               
                                                                                                                     Juhász Norbert
                                                                                                                       Baloldali Front
                                                                                                                         Etikai Biztos

Nincsenek megjegyzések: